Vantaalla on vaihtoehtoja koronatilanteesta aiheutuneiden talousongelmien korjaamiseen

Sosiaalinen luototus voi olla vaihtoehto koronatilanteesta aiheutuneiden talousongelmien korjaamiseen yksityistalouksissa Vantaalla. Sosiaalisella luototuksella on mahdollisuus rahoittaa hankintoja, tasapainottaa talous tai järjestellä lainat ja velat.

​​​​​Vantaan kaupunki on tarjonnut kuntalaisilleen sosiaalista luototusta vuodesta 2004 alkaen. Sosiaalinen luototus on lakiin perustuvaa, sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Sosiaalisia luottoja myöntää Suomessa tällä hetkellä noin kolmekymmentä kuntaa ja Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää parhaillaan toiminnan valtakunnallistamista.

Sosiaalisia luottoja on myönnetty toiminta-aikana Vantaalla noin tuhat kappaletta. Sosiaalinen luototus on tällä hetkellä alikäytettyä ja huolena on, että kaikki luottoa tarvitsevat eivät osaa sitä hakea. Koronatilanteesta aiheutuneiden yksityistalouksien talousvaikeuksien lisääntyessä myös sosiaalisen luototuksen merkitys yhtenä ratkaisuvaihtoehtona korostuu.

Koska sosiaalinen luototus on lainatoimintaa, täytyy luotonsaajalla olla maksukykyä sekä vakiintunut taloudellinen tilanne koko laina-ajalle. Sosiaalisen luoton on tarkoitus olla kokonaisratkaisu, jolloin luoton tarpeeseen lasketaan mukaan kaikki hakijan tai perheen lainat ja velat (pl. opintolaina, autolaina). Sosiaalista luottoa voi saada Vantaalla 200-10 000 euroa maksimissaan viiden vuoden laina-ajalla. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää myös ulosottovelkojen poismaksuun, eikä maksuhäiriömerkintä ole esteenä luoton saamiselle. Kaikille luoton saajille haetaan lisävelkaantumisen ehkäisemiseksi vapaaehtoinen maksuhäiriömerkintä luoton takaisinmaksun ajaksi.

Asiakkaita ohjautuu sosiaaliseen luototukseen tällä hetkellä lähinnä yhteistyökumppanien ohjaamana, mutta palvelu on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, eikä asiakkuutta muussa palvelussa vaadita.

Sosiaaliseen luototukseen saa yhteyden puhelinpäivystyksen (p. 040 162 5970) tai asiakasportaali Maisan kautta. Kaikille yhteyttä ottaville tehdään alkukartoitus joko puhelimitse tai sähköisesti ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja: vantaa.fi/sosiaalinenluototus

Julkaistu: 11.12.2020 
(muokattu: )