Opetuslautakunnassa Korson päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen

Opetuslautakunnan joulukuun kokouksessa 7.12. mm. Korson päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen ja suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2021–2022.

Korson päiväkoti rakentuu Korson kaupunginosaan vastaamaan lähialueen tilatarpeen lisäksi Korson suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon tilatarpeisiin. Korson päiväkotiin tulee kuusi kotialuetta, yhteensä 168 tilapaikkaa.

Tontti on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu VTK Kiinteistöt Oy:lle. Uudishankkeella korvataan Korson vanha päiväkotirakennus. Päiväkodin toiminta on siirtynyt syksyllä 2019 päiväkotipaviljonkiin varsinaisen päiväkotirakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi.

Hanke sisältyy Vantaan kaupungin investointiohjelmaan VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena 2020–2029 nimellä Korson päiväkoti vuodelle 2023.

Opetuslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi VTK Kiinteistöt Oy:n toteuttava Korson päiväkodin 27.10.2020 päivätty tarveselvitys ja sille kustannusennuste 8 M€ (alv 0 %). (asia 10).

Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2021–2022

Perusopetusasetuksen 23 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdista sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen haetaan.

Opetuslautakunnan päätöksen (Opetuslautakunta 13.12.2016 § 13) mukaan esiopetuksen järjestämispaikoista päätetään opetuslautakunnassa lukuvuodeksi kerrallaan ennen hakumenettelyn käynnistymistä. Kun esiopetukseen hakeneiden lasten määrä on hakuajan päätyttyä tiedossa, opetuslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden esiopetuksen järjestämispaikat. Lukuvuodeksi 2021–2022 esiopetukseen ilmoittaudutaan 7.–24.1.2021.

Lukuvuodeksi 2021–2022 esiopetuksen järjestämispaikoiksi ilmoittautuneita yksiköitä on 126, joista kunnallisia 108 ja yksityisiä 18. Esiopetuksen järjestämispaikoista 46 tarjoaa englannin kielirikasteista esiopetusta ja kaksi laajamittaista englanninkielistä esiopetusta. Lisäksi ruotsin kielikylpy -esiopetusta tarjotaan kahdessa esiopetuksen järjestämispaikassa.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiset kunnalliset ja yksityiset päiväkodit/koulujen tiloissa toimivat toimipisteet suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikoiksi lukuvuonna 2021–2022 (asia 15).

Esityslistalla lisäksi:

  • Lasten kotihoidon tuen kuntalisän muutokset 1.1.2021 alkaen (asia 7)
  • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2020 (asia 8)
  • Kaivokselan koulupaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen (asia 9)
  • Toisen asteen koulutuksen palvelualueen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2021 alkaen (asia 11)
  • Perusopetuksen lehtori ja luokanopettaja virkojen perustaminen 1.8.2021 alkaen (asia 12)
  • Perusopetuksen lehtorivirkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2021 alkaen (asia 13)
  • Keimolanmäen koulun perustaminen (asia 14)

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 3.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter