I skolorna försöker man förhindra spridningen av coronaviruset

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp beslutade 26.11.2020 om nya rekommendationer och restriktioner. För att kunna bromsa spridningen av coronaviruset borde man försöka träffa varandra så lite som möjligt. Gruppen rekommenderar till exempel att närkontakterna vid privattillställningar begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Läs mer om rekommendationerna i nyheten: Nya riktlinjer för begränsningar och rekommendationer inom huvudstadsregionen.

I skolorna försöker man förhindra spridningen av coronavirusepidemin på ett så effektivt sätt som möjligt. Det rekommenderas att högstadieeleverna och alla anställda vid skolorna använder munskydd i skolan.

Utöver de tidigare riktlinjerna har det också beslutats om följande som gäller till 20.12:

  • studiebesök ordnas inte.
  • lägerskolor ordnas inte.
  • simundervisningen har ställts in.
  • gymnastiklektionerna ordnas endast i skolornas gymnastiksalar, med undantag av de skolor som inte har någon gymnastiksal.
  • all frivillig klubbverksamhet och hobbyverksamhet som ordnas inomhus har ställts in för att undvika att grupperna blandas.

Under hela höstterminen har skolornas dagsrytm delats in och verksamheten har begränsats så att de olika elevgrupperna inte ska blandas. I skolorna är det viktigt med en god hand- och hosthygien. Närmare information om detta i nyheten: Höstterminen börjar med närundervisning i Vanda stads alla grunskolor.

Gå inte till skolan om du är sjuk

Det är extra viktigt att du inte går till skolan om du har luftvägssymtom. Stanna hemma vid minsta lilla symtom, t.ex. snuva, halsont, feber, hosta eller diarré. På detta sätt undviks att andra exponeras för sjukdomen. Särskilt hos unga kan coronaviruset ge mycket små symtom.

Om du har symtom måste du gå på ett coronatest. Testet är snabbt och säkert och kostar inget. Du kan boka tid till ett test på webbplatsen omaolo.fi eller genom coronaboten på webben (du behöver dina bankkoder) eller genom att ringa coronalinjen vid hälsostationernas telefonservice 09 839 50 000.

Julkaistu: 2.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter