Päivitetty vierailuohje erityisasumisen asiakkaiden läheisille

Koronatilanne on heikentynyt HUSin alueella nopeasti ja vierailuihin liittyvää ohjeistusta on jouduttu tarkentamaan uudelleen. Päivitetty ohje on voimassa 30.11.2020 alkaen.

Vierailuohjetta noudatetaan hoivakodeissa ja sovelletaan palveluasumisen sekä vammaisten asumisen yksiköissä mahdollisuuksien mukaan. Kaikissa erityisasumisen yksiköissä asuu henkilöitä, jotka kuuluvat riskiryhmään ikänsä tai muun sairautensa puolesta.

 • Vierailulle voi tulla yksi läheinen tai asiakas kerrallaan kuitenkin maksimissaan kolme vierailijaa/ toimintayksikkö (aikaisemmin 1-3 vierailijaa).
 • Vierailijat pyrkivät pitämään kahden metrin turvavälin asiakkaaseen.
 • Vierailujen kestosta sovitaan henkilökunnan kanssa. Vierailijan toivotaan rajoittavan vierailunsa lyhyeksi tartuntariskin vähentämiseksi, esimerkiksi 15 minuuttiin.
 • Tapaamisesta sovitaan etukäteen. Läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 • Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta.
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
 • Läheinen pitää kahden metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
 • Läheinen ei turhaan liiku yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan huoneeseen tai muuhun vaihtoehtoiseen tapaamistilaan.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
 • Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona pitää kuitenkin aina voida vierailla ja näiden vierailujen toteutuksesta sovitaan aina erikseen yksikön esimiehen kanssa.
 • Jos yksikössä todetaan koronatapauksia, vierailut voidaan joutua tilapäisesti kieltämään, kunnes epidemiariskin katsotaan ohittuneen.

Suosittelemme myös edelleen hyödyntämään vaihtoehtoisia tapaamismuotoja kuten esimerkiksi pihatapaamisia ja videopuheluja. Vantaan kaupungin tapaamisautoon etsitään kuljettajaa parhaillaan. Koronatilanteen heikentyessä toivomme yhä mahdollisuuksien mukaan kotilomien minimoimista ja muutenkin kontaktien vähentämistä. Lisätietoja vierailuohjeista voi kysyä yksiköiden esimiehiltä.

Hyvä ja avoin yhteistyö sekä ohjeiden noudattaminen tässä tilanteessa on erityisen tärkeää. Kiitos, että autatte pitämään asiakkaamme ja potilaamme turvassa.

Julkaistu: 1.12.2020 
(muokattu: )