Myönteisen erityskohtelun ohjelmalla vahvistetaan alueiden hyvinvointia myös ensi vuonna

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toimenpiteet vuodelle 2021.

Vantaa rakentaa ja kehittää tasapainoista kaupunkia, jonka kaikissa kaupunginosissa asukkailla on tasavertaiset puitteet viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Vuosina 2019–2021 toteutettavalla myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmalla parannetaan valittujen kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia näille alueille. Toimintaohjelmassa on myös kaupunkitasoisia toimenpiteitä mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi.

Aiemmin käynnistetyistä toimenpiteistä kolmentoista saa jatkoa vuonna 2021. Yksi jatkoa saavista toimienpiteistä on erityisnuorisotyöntekijät yläkouluilla ja Variassa. Nuorisotyö on vakiintunut oppilaitosmaailmaan yhtenä tärkeänä tukitoimena nuorten opiskelussa ja heidän vapaa-ajallaan. Nuorisotyöllä on vaikutettu nuorten pudokkuuden vähentämiseen, oppilaitoksen yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä nuorten vapaa-ajan aktivoimiseen.

Uusina käynnistettäviä toimenpiteitä on yhdeksän. Nuorisotyötä kouluissa laajennetaan vielä tämän vuoden aikana koskemaan myös neljää ala-astetta palkkaamalla kaksi uutta erityisnuorisotyöntekijää. Koulunuorisotyöhön palkataan ohjelman puitteissa myös projektipäällikkö, joka vastaa kiusaamisen vastaisen nuorisotyön toimintamallien kehittämisestä ja toteuttamisesta kaikessa kouluissa tehtävässä nuorisotyössä. Kiusaamisen vastainen nuorisotyö kohdennetaan aluksi neljään ala-asteen kouluun ja sitä laajennetaan asteittain. Lisäksi uusina toimenpiteinä on luvassa muun muassa lapsiperheiden kotipalvelua, alakoululaisten iltapäivätoiminnan kehittämistä avoimissa kohtaamispaikoissa, monikielisten ja -kulttuuristen vauvaperheiden Moniku-tukimallin luominen Vantaalle, Länsimäen yläkoulun pihan varustaminen, Mikkolan koulun pihan toiminnallisuuden parantaminen ja lasten kollektiivisen valokuvateoksen toteuttaminen Koivutorille.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa, asia 12.
Lue lisää www.vantaa.fi/myönteinen_erityiskohtelu

Kaupunginhallituksen muita päätöksiä

  • Päätettiin vaalipäivän äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden 2021 kuntavaaleissa. Uusiksi ennakkoäänestyspaikoiksi valittiin Kivistön ja Koivukylän kirjastot sekä Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampus. Varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikat säilyvät pääosin ennallaan, asia 10
  • Päätettiin Vantaan kaupungin liittymisestä Kohti hiilineutraali kuntaa (HINKU) -verkoston jäseneksi ja HINKU-kaupungiksi. HINKU-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, johon liittyessään kunta sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Asiakohdat 13 'Vantaan kaupungin hankintaohjeen päivittäminen' sekä 14 'Vastaus aloitteeseen sisäilma-asioiden tiedonkulun parantamiseksi' jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Asiakohdassa 20 'Yleiskaava 2020 hyväksyminen' esittelijä poisti kohdan b) esittelystään

Muut asikohdat hyväksyttiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 30.11.2020 
(muokattu: )