Vantaa kysyy asukkaiden mielipiteitä metsänhoidosta

Metsää

Vantaa kartoittaa asukkaiden mielipiteitä metsänhoidosta verkkokyselyllä. Kyselyyn voi vastata osallistuvavantaa.fi-sivustolla 30.11.–13.12.

Kaupunkimetsienhoito tarkoittaa usein tiheän puuston harventamista. Harvennuksilla voidaan tukea joidenkin puuyksiköiden kasvua poistamalla puustoa niiden läheisyydestä ja näin antamalla niille kasvutilaa. Tavoite on kehittää pitkäikäistä ja kestävää metsää. Toisaalta metsänhoidossa tulee jättää myös harventamattomia tiheiköitä luonnon monimuotoisuuden vuoksi.
Pienpuustonhoidolla eli isomman puuston alla kasvavan nuoremman puuston harventamisella voidaan lisätä näkyvyyttä ja sitä myöden turvallisuudentunnetta ulkoilureittien varsilla sekä helpottaa kulkua metsässä. Kuten harvennuksessakin, hyviä nuoria puita jätetään kasvamaan isoiksi puiksi.

Metsänhoidolla voidaan myös tuoda esiin maisemallisesti tärkeitä kohteita. Esimerkiksi kaunis kallio tai jämerä puu erottuu maisemassa paremmin, jos sen läheisyydestä poistetaan muuta kasvillisuutta ja puustoa.

Kyselyssä voi ottaa mm. kantaa siihen, mihin ympäristöihin harvennus sopii ja mihin ei. Kyselyn vastaukset otetaan huomioon hoidettaessa Vantaan metsiä.

Julkaistu: 30.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter