Pressmeddelande till studenter, vårdnadshavare och personal gällande övergången till distansundervisning

Vid sitt möte den 26 november 2020 beslutade huvudstadsregionens Coronasamordningsgrupp att gymnasieutbildningen ska övergå till distansundervisning fram till den 31 december 2020. Närundervisning kan erbjudas till studerande som av olika anledningar är i behov av individuellt stöd. Gymnasiets rektor beslutar om nödvändig närundervisning från fall till fall.

De finskspråkiga gymnasierna inleder distansundervisning den 2 december. Helsinge gymnasium inleder distansundervisning den 3 december. Mer detaljer kring arrangemang informeras av gymnasiets rektor.

De tidigare direktiven om hur höstens studentdimission skall organiseras har ändrats. Studentdimissionen organiseras virtuellt och rektor informerar om praktiska detaljer. De studerande kan hämta sina studentbetyg från gymnasiet enligt överenskommelse med rektor.

Gamlas dans övningarna fortsätter som närundervisning i januari. Beslut om tidpunkten för anordnandet av gamlas dans fattas den 15 januari 2021. Om gamlas dans inte kan anordnas i februari, kommer dansen att skjutas upp till ett senare datum.

Det finns ingen måltid tillgänglig för gymnasiestuderande under de skoldagar då studierna utförs på distans. De studerande har rätt till gratis måltid under de skoldagar då läroplanen kräver närvaro vid läroanstalten (Gymnasielagen 10.8.2018, § 35). Ifall en studerande har kommit överens om närundervisning med gymnasiets rektor, erbjuder skolan antingen varm mat eller ett lunchpaket.

Syftet är att inleda vårterminen som närundervisning. Huruvida vårterminen inleds på distans eller som närundervisning meddelas senast den 31 december.

Julkaistu: 27.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter