Työnhakijoita rekrytapahtumassa

Pääkaupunkiseudun kunnat valmistautuvat ottamaan vastaan 90 000 työnhakijaaTE-toimistolta

Pääkaupunkiseudun kunnat valmistautuvat kovaa vauhtia vuodenvaihteessa valtakunnallisesti käynnistyviin työllisyyden kuntakokeiluihin. Kuntakokeiluissa vastuu työnhakijan palveluista siirtyy kunnan vastuulle kokeilun ajaksi 1.1.2021–30.6.2023. TE-toimiston ja kuntien työvoimaa, tiloja ja rahoitusta yhdistetään. Pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki ja Espoo toimivat omina kokeilualueinaan ja Vantaa-Kerava yhteisenä kokeilualueena. Kuntakokeilujen alkaminen edellyttää kokeilulain hyväksymistä eduskunnassa joulukuussa 2020.

Vuoden alussa käynnistyvien kuntakokeilujen tavoitteena on, että työnhakija saa juuri hänen tarpeisiinsa sopivat palvelut oikea-aikaisesti ja yhtenä kokonaisuutena. Erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien, nuorten ja vieraskielisten työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille, koulutukseen ja palveluihin halutaan tehostaa. Tavoitteena on aiempaa laajempi, mutta hyvin kohdennettu palveluvalikoima ja yksilöllisempi palvelu työnhakijoille ja yrityksille. Lähtökohtaisesti lakisääteisiä palveluja ja kuntien omia palveluja tarjotaan entiseen tapaan, mutta tavoitteena on luoda myös uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen palveluja ja uusia palvelumalleja kehittämällä.

Kuntakokeilun asiakkuus

Kuntakokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa. Kokeilualue vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.  Kuntien vastuulle siirtyville työnhakijoille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti tammikuun aikana.

Vaikka työnhakijoiden palvelut siirtyvät kunnan tarjottavaksi, hoitaa työnhakija tietyt asiat jatkossakin TE-toimiston kanssa. Esimerkiksi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan jatkossakin TE-toimistoon. TE-toimisto ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat työnhakijat kuntakokeiluihin. Asiakkuuden siirtyminen TE-toimistolta kuntakokeiluun ei siis vaadi työnhakijalta erikseen toimenpiteitä.

Yksilöllisempää palvelua ja vahvuutta verkostosta

Kuntakokeiluissa työnhakijoille tarjotaan entistä joustavammin TE-palvelujen lisäksi kuntien, valtion, yksityisen sekä kolmannen sektorin palveluita. Verkoston palveluita pyritään sovittamaan aiempaa tehokkaammin työnhakijoiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin. Palvelut kattavat yrittäjyyden ja työnhaun tukemista sekä koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita. Käytännön tasolla tämä näkyy esimerkiksi koulutuksina, jotka räätälöidään osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Helsingin työllisyyspalveluihin siirtyy liki 50 000 asiakasta

Helsingin kuntakokeilussa palveluja tarjotaan nimellä Helsingin työllisyyspalvelut. Helsingin työllisyyspalveluihin siirtyy n. 49 500 työnhakija-asiakasta ja 232 työntekijää TE-toimistolta. Yhteensä Helsingin työllisyyspalveluissa tulee työskentelemään noin 350 työntekijää, joista noin 300 tekee pääasiassa asiakastyötä ja asiakastyön johtamista. Loput työskentelevät tuki-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. 

Helsingin työllisyyspalveluiden toimipisteet tulevat sijaitsemaan Itäkeskuksessa Asiakkaankadulla, Pasilassa Ratapihantiellä, sekä keskustassa Viipurinkadulla ja Runeberginkadulla. Nuorten Ohjaamotoiminta jatkuu Kampissa ja Työllisyyden palvelutori Pasilassa, johon jää myös TE-toimiston palvelupaikka.

Helsingin työllisyyspalveluissa työnhakija saa työnhaun ja työllistymisen edistämisen tueksi oman vastuuasiantuntijan sekä kaupungin laajat ja monialaiset palvelut. Yksilön työttömyyttä ratkotaan oikea-aikaisilla palveluilla, joissa korostuneessa asemassa on työmarkkinoiden edellyttämän osaamisen kehittäminen koulutuksen keinoin sekä erilaiset työhön kuntouttavat palvelut. Näin Helsinki palvelee myös alueen liiketoimintaa mahdollistamalla osaavaa työvoimaa.

Espoo ottaa vastuulleen 18 000 espoolaisen työnhakijan palvelut

Espoon kuntakokeilun toteuttaa Espoon kaupungin työllisyyspalvelut. Kokeilu käyttää nimeä Työllisyys Espoo. Espoon kuntakokeiluun siirtyy noin 18 000 espoolaista työnhakijaa TE-toimistolta. Espoon kuntakokeilussa tulee työskentelemään noin 150 henkeä. Työntekijöistä 86 siirtyy kokeiluun TE-toimistosta ja loput Espoon kaupungilta.

Espoon kuntakokeilu toimii samoissa tiloissa Espoon TE-toimiston kanssa Upseerinkadulla Leppävaarassa. Aivan naapurissa on myös kaksi muuta toimipistettä: Komentajankatu 5 sekä nuorten Ohjaamotalo Lintuvaarantiellä. Matalan kynnyksen neuvontapalvelut, kuten nuorten Ohjaamotalon starttipiste, Työllisyyden palvelutori sekä ensi vuonna avautuva maahanmuuttajien neuvontapiste, löytyvät kauppakeskus Isosta Omenasta.

Espoo tarjoaa työnhakijoille työvoimapalvelujen lisäksi terveys- ja sosiaalipalveluja. Työnhakijat saavat mahdollisuuksia kehittää osaamistaan mm. Omniassa ja Metropoliassa. Yrityspalveluita tarjoaa yrityspalveluverkosto Business Espoo. Omavalmentajat tapaavat työnhakijoita kasvokkain ja verkon kautta. Rekrytointitapahtumia järjestetään myös verkkotapahtumina. Työnhakijoiden tukena on chat, puhelinpalvelu sekä sähköisiä palveluita.

Vantaa-Keravan kuntakokeiluun ohjautuu noin 21 000 vantaalaista ja keravalaista työnhakijaa 

Vantaan ja Keravan työnhakijoille työllisyyspalveluita tarjotaan vuoden 2021 alusta yhteisellä nimellä: Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut. Alueen kuntien asiakkaiksi siirtyy tammikuussa 2021 noin 20 600 asiakasta. Kuntakokeilua varten TE-palveluista saadaan vajaa sata työntekijää, jonka jälkeen Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa kuntakokeilua on toteuttamassa yhteensä 145 henkilöä eri työtehtävissä. Näistä noin 80 on omavalmentajia. 

Vantaa-Keravan kuntakokeilu palvelee asiakkaita Vantaalla Tikkurilan keskustassa Vernissakadulla, missä sijaitsee myös TE-toimisto. Nuoria asiakkaita palvelee Nuorten Ohjaamo Lummetiellä, Nuorten monitoimitila Liiton tiloissa. Keravan asiointipiste on Kauppalantalolla Aleksis Kiven tiellä, ja Keravan Ohjaamon tilat ovat Kaupungintalon kulmassa (Kauppakaari 11).

Vantaa-Keravan kuntakokeilussa panostetaan yksilölliseen asiakaspalveluun ja asiakkaan työnhaun alkuvaiheeseen. Jokainen asiakas saa omavalmentajan, jonka kanssa hän voi henkilökohtaisesti keskustella tilanteestaan. Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut pyrkii tavoittamaan erityisesti nuoret työnhakijat. Heille halutaan tarjota toiveikas näköala tulevaisuuteen ja polku työhön tai koulutukseen. Kokeilualueen asiakkaista puolet on vieraskielisiä työnhakijoita. Heidän erityistarpeisiinsa kehitetään uudenlaista palvelutarjontaa.

Valtakunnallinen hanke

Työllisyyden kuntakokeilu on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoitus on siirtää valtiolta kokeilukunnille ja kuntaryhmille järjestämisvastuu osasta julkisista työvoimapalveluista. Työllisyyden kuntakokeilut järjestetään 1.1.2021–30.6.2023. Kuntakokeilujen alkaminen edellyttää kokeilulain hyväksymistä eduskunnassa loppuvuoden 2020 aikana.

Koska kokeilun piirissä on sekä yksittäisiä kuntia, että useamman kunnan yhteiskokeilualueita, kuntakokeilussa puhutaan kokeilualueista. Pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki ja Espoo toimivat omina kokeilualueinaan ja Vantaa-Kerava yhteisenä kokeilualueena. Uudeltamaalta kokeilussa on mukana Raasepori-Hanko ja Porvoo. Kokeilukuntia ja –alueita hyväksyttiin yhteensä 26 ja mukana on 125 kuntaa. Osa kunnista ja kokeilualueista hakeutui mukaan syksyn 2020 aikana. Nämä myöhemmin hakeneet kokeilualueet aloittavat kuntakokeilunsa vasta 1.3.2021.

Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä rakenteesta hallituskauden aikana. 

Lue lisää

tem.fi/tyollisyyskokeilut 
kuntaliitto.fi/kuntakokeilut-2020 
eduskunta.fi - Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 

Uutinen englanniksi.

Julkaistu: 13.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter