Vantaan yleiskaavatoimikunta hyväksyi yksimielisesti uuden yleiskaavan

Yleiskaavatoimikunta terävöitti käsittelyssään 22.10. pientaloalueiden täydennysrakentamista koskevaa kaavamerkintää. Kaavaehdotuksessa esitetyt alueiden käyttötarkoitukset hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Vantaalle on valmisteltu uutta yleiskaavaa noin kolmen viime vuoden ajan. Monivaiheinen prosessi luonnos- ja ehdotusvaiheineen, nähtävillä oloineen ja lukuisine taustaselvityksineen etenee nyt yleiskaavatoimikunnasta kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi arviolta joulukuussa.

Huoleen pientaloalueiden tulevaisuudesta vastattiin

Kaavan kuulemiskierroksella ilmeni, että pientaloalueiden asukkailla on suurta huolta siitä, että yleiskaavan A-alueilla (Asuinalue) sijaitseville pientaloalueille voitaisiin rakentaa myös kerrostaloja. Siksi toimikunta teki A-alueella sijaitseville pientaloalueille erityisen suojalausekkeen, jossa on paljon samoja elementtejä kuin AP-alueen (Pientalovaltainen asuinalue) kaavamääräyksessä:

"Olemassa olevan pientaloalueen uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee vaalia ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä sekä rakentamisen tapoja. Näille alueille saa rakentaa ensisijaisesti erilaisia pientalotyyppejä ja lähipalveluita. Suurin sallittu rakennuskorkeus on kolme kerrosta. Pientaloalueen rakennetta muuttavat asemakaavat tulee laatia riittävän laajoina kokonaisuuksina vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa."

- Merkinnän muutoksen taustalla on eri puolilta Vantaata tullut palaute, jossa toivottiin myös A-alueella sijaitsevien pientaloalueiden säilymistä pientaloalueina. Päätimme sen johdosta yksimielisesti tehdä niille tämän suojalausekkeen. Siinä on paljon samoja elementtejä kuin AP-alueen kaavamääräyksessä, sanoo yleiskaavatoimikunnan puheenjohtaja Lauri Kaira.

- Olen erittäin tyytyväinen, että pientalomerkintää koskeva muutos saatiin sovittua. Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä ja erinomaisesta yleiskaavasta koko toimikunnalle, ja virkahenkilöille huolellisesta valmistelutyöstä. Vantaan yleiskaavakulttuuri hakee vertaistaan, kiitteli toimikunnan varapuheenjohtaja Säde Tahvanainen.

Kehittämisen suunnitelma

Vantaan uusi yleiskaava 2020 on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tehtävänä on suunnitella ja yhteensovittaa kunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, työpaikkojen, palveluiden, liikenteen sekä virkistys- ja viheralueiden sijoittumista.

Yleiskaavalla määritellään maankäytön kehityksen periaatteet, jotka ohjaavat asemakaavoja ja muuta tarkemman tason suunnittelua.

Uusi yleiskaava ohjaa kaupungin kasvua olemassa oleville, jo rakennetuille alueille. Vantaa tiivistyy etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, mikä edistää kestävää elämäntapaa ja liikkumista. Nykyistä kaupunkirakennetta täydentämällä säästetään toisaalla enemmän tilaa luonnolle ja laajoille virkistysalueille.

Tutustu yleiskaavaan: www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Julkaistu: 22.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter