Ihmisiä rekrymessuilla ständin edessä

Vantaan ja Keravan palvelulupaus työttömille

Vantaan ja Keravan kaupungit käynnistävät yhteisen työllisyyden kuntakokeilun vuoden alusta. Tärkeintä on vahvan tuen antaminen työnhakijoille ja paikallisten olosuhteiden tuntemuksen hyödyntäminen.

- Tarvitsemme tehokkaita ja yksilöllisiä palveluja työllisyyden hoidossa, toteaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Korona on vaikuttanut yrityksiin ja lisännyt työttömyyttä irtisanomisten ja lomautusten muodossa. Nyt on kaikki kivet käännettävä työllisyyden lisäämiseksi. Kuntakokeilun myötä saamme tiiviimmän verkoston huolehtimaan ihmisistä laaja-alaisesti.

Vantaan ja Keravan yhteinen palvelulupaus on, että kaupungeissa vahvistetaan työttömien työkykyä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Osaamisen ​varmistamisessa paikalliset oppilaitokset ovat tärkeä verkosto. Nuorisopalvelut kytketään mukaan työhön, jotta tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Lisäksi kaikkien toimijoiden yhteinen tehtävä on vieraskielisen työvoiman työllistäminen.

- Yhteistyön keskiössä ovat yritykset, ne lopulliset työllistäjät työpaikkoineen, korostaa Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu. Haemme kokeilussa vaikuttavuutta, joka perustuu paikallisten olosuhteiden, koulutusmahdollisuuksien ja yritysten sekä työnhakijoiden tarpeiden tunnistamiseen.

Kuntakokeilussa panostetaan työnhaun vahvaan alkuun ja yksilöllisten ratkaisujen löytämiseen. ​Jokaiselle työnhakijalle tehdään palvelutarpeen arvio ja sen perusteella yksilöllinen ohjaus työllistymiseen. Uusi palvelu tuo jokaiselle työnhakijalle oman asiakasneuvojan.

Vantaalla ja Keravalla on elokuun tilaston mukaan yhteensä noin 20 000 työtöntä, irtisanottua tai lomautettua. Tilanne ei näytä lähiaikoina kohenevan ilman voimakasta panostusta ja valtion tukitoimia.

- Tässä vaiheessa tarvitsemme (valtiolta) TE-toimistojen sitoutumista reiluun ja hyvään yhteistyöhön, resurssien oikeudenmukaiseen jakamiseen ja henkilöstön motivointiin, summaa Vantaan työllisyyspalvelujen johtaja Susanna Taipale-Vuorinen. Ei riitä, että saamme TE-toimistoilta erittäin osaavan henkilön, tarvitsemme myös tiloja ja toiminnallisen tuen palvelun käynnistämiseen.

Vantaa ja Kerava osallistuvat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkaa 1.1. 2021 ja päättyy 30.6. 2023. Kokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Lue lisää Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilusta.


Julkaistu: 21.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter