Vantaa digikehityksen isäntäkuntana

Vantaa on käynnistänyt DigiOne-hankkeen, jossa toteutetaan oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Siinä on koottuna käyttäjäystävällisesti kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan valtakunnalliseksi digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon myös muut opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä ja joka kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti.

Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan osalta yhteistyösopimuksen. Kumppaneita ovat Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Kuntien Tiera Oy. Merkittävä rahoitus on saatu Business Finlandilta.

Mikko Mäkelä varhaiskasvatuksen johtajaksi

Kaupunginhallitus valitsi kasvatustieteiden maisteri Mikko Mäkelän Vantaalta varhaiskasvatuksen johtajaksi. Viran nykyinen hoitaja jää eläkkeelle 1.1.2021 alkaen.

Varhaiskasvatuksen johtajan vastuulla on suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, 6-vuotiaille annettavan valmistavan opetuksen, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen sekä palvelusetelillä tuotetun palvelun järjestäminen ja kehittäminen.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä, joista 19 oli virkaan kelpoisia.

Mikko Mäkelä toimii tällä hetkellä Järvenpään kaupungin varhaiskasvatusjohtajana ja hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa.

Sopimus Tikkurila Oyj:n maa-alueiden kehittämisestä

Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen Tikkurila Oyj:n omistaman 20,7 hehtaarin alueen kehittämisestä Vantaan Kuninkaalassa.

Tikkurila Oyj on toiminut Vantaalla vuodesta 1862 lähtien. Tikkurilan keskusta-alue ja asutus ovat laajentuneet vuosien saatossa yhtiön tuotantolaitosten läheisyyteen, eikä sijainti näin ollen ole tulevaisuudessa enää optimaalinen teolliselle toiminnalle. Yhteistyösopimuksella sovitaan alueen maankäytön suunnittelu- ja toteuttamisyhteistyöstä, alueen kehittämisen tavoitteista ja yleispiirteisen suunnittelun käynnistämisestä, maankäyttösopimusten ja maanluovutusten periaatteista ja toteuttamiseen tähtäävien asemakaavojen muutosten vaiheittaisesta käynnistämisestä sekä niiden edellyttämästä kunnallistekniikan rakentamissopimusten periaatteista.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat

  • Petikko, Petikontie 23:n vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueeseen ja Kaakelikaari 2b:n teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen liitetään tarpeettomia pysäköintialueita. Tällöin korttelin rakennusoikeus nousee.
  • Vapaala, Varisto, Myyrmäki, Kelokuusenkuja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun väliseen kortteliin, johon tulee noin 220 asuntoa. Asemakaavan alueella on lahokaviosammalta ja sen ydinaluetta.
  • Kivistö, Kivistöntähden asemakaavalla mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Rakennusoikeutta on 74 150 k-m2, josta asumisen osuus on 69 700 k-m2.
  • Myyrmäki, Kilterinkuja 2 asemakaavan muutoksella mahdollistetaan vajaakäyttöisen toimitilarakennuksen purku ja korttelin rakentaminen asuinkerrostalojen kortteliksi. Kaupunginhallitus velvoittaa kaupungin viranhaltijoita avustamaan kiinteistöjen nykyisiä vuokralaisia korvaavien toimintaan soveltuvien tilojen järjestämisessä.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville seuraavat asemakaavat

  • Veromies, Grand Wing kaava-alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palveleva pysäköintitalo. Muutos on osa tekeillä olevaa koko korttelia koskevaa kaavamuutosta, johon suunnitellaan myös asumista. Kaavaan tulee yhteensä 24 195 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Kerroskorkeus on 8 kerrosta, osa rakennuksista rakentuu luultavasti tätä matalammiksi. Alue on nykyisellään pääosin matalaa pensaikkoa ja puustoa.
  • Hämeenkylä, Pähkinänsärkijän asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksessä olevan liikerakennuksen purku ja korttelin rakentaminen tehokkaaksi kaupunkikortteliksi, johon sijoittuu 6-8-kerroksisia asuinkerrostaloja, liiketilaa sekä viisikerroksinen pysäköintitalo.
Julkaistu: 19.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter