Tienoo.fi tukee maahanmuuttajien kotoutumista

— Kuva- ja äänipohjainen navigointi sopii myös luku- ja kirjoitustaidottomille

Vantaa on mukana maahanmuuttajille suunnatun kotoutumista tukevia palveluita kokoavan, helppokäyttöisen sivuston pilotoinnissa.

Suomeen saapuvien maahanmuuttajien on usein vaikea löytää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja palveluista. Tieto on hajallaan eri paikoissa ja usein myös pelkästään kirjoitetussa muodossa. Erityisesti pakolaisperheissä monet ovat luku- ja kirjoitustaidottomia myös omalla äidinkielellään, puhumattakaan latinalaisista aakkosista.

Tienoo.fi-sivusto vastaa tähän tarpeeseen. Kaikille maahanmuuttajille suunnattu sivusto kokoaa yhteen kotoutumista tukevia palveluita ja erikielisiä videoita 14 eri aihealueesta. Sivustolta voi katsoa videoita suomalaisesta yhteiskunnasta, etsiä lähimpien erilaisten toimipisteiden sijainteja tai vaikkapa harrastuspaikkojen yhteystietoja. Navigoiminen onnistuu kuvien ja äänien avulla, joten Tienoo.fi on helppokäyttöinen myös luku- ja kirjoitustaidottomille.

Myös maahanmuuttajia työssään kohtaavat voivat ottaa sivuston työnsä tueksi. Tienoon avulla voi esitellä kätevästi esimerkiksi suomen kielen opiskelusovelluksia- ja sivustoja sekä ohjevideoita, joiden avulla voi harjoitella erilaisia digitaitoja. Sivustoa lähdetään syksyn aikana pilotoimaan Vantaalla ja Jyväskylässä.

Tienoo.fi-sivuston sisältö pohjautuu Kohdataan kotona -hankkeessa kehitettyyn perhekotoutumismalliin, jossa pakolaisperheiden kanssa työskennellessä on huomattu, mistä perheenjäsenet haluavat ja tarvitsevat eniten tietoa, ja minkälaisia tiedonsaannin haasteita perheillä on Suomeen muuttaessaan. Mallissa painottuvat lähialueen palveluihin tutustuminen, harrastukset, ryhmätoiminta, digitaidot, suomen kieli ja yhteiskuntatieto. Työskentelyn tavoitteena on osallisuuden ja itsenäisen toimijuuden vahvistuminen sekä sosiaalisten verkostojen laajentuminen.

Perhekotoutumismalli ja Tienoo.fi-sivusto julkaistiin 27.8.2020 pidetyssä webinaarissa. Mallia ja sivustoa on kehitetty monikulttuuristen lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta toimivan Yhteiset Lapsemme ry:n Kohdataan kotona -hankkeessa. Lisätietoa sivustosta.

www.tienoo.fi

Julkaistu: 15.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter