Vantaan valtuuston käsittelyssä asemakaavoja

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu 19.10. käsittelemään muun muassa kolmea asemakaavan muutosta, jotka tuovat kaupunkiin uutta asuntorakentamista ja parempia ulkoilumahdollisuuksia. Kokousta voi seurata suorana Vantaa-kanavalla klo 18 alkaen.

  • Kuninkaanmäen asemakaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville vierailijoille tarkoitetun suuremman pysäköintialueen ja uusien, turvallisempien ajoyhteyksien rakentamisen. Suositulle ulkoilualueelle saadaan myös uusia latuja ja reittejä sekä rannan läheisyyteen sijoitettavia alueen vierailijoita ja luontomatkailuyrityksiä palvelevia rakennuksia. Alueen kehittäminen tehdään luontoarvot turvaten (asia 7).
  • Vapaalan asemakaavan muutos mahdollistaa Rajatorpassa kahdeksankerroksisen kerrostalon kaavoittamisen Piikkirinne 3:n rakentamattomalle pysäköintitontille. Asuinkerrostalojen korttelialueeksi muuttuvat tontin rakennusoikeudeksi tulee 1 600 k-m². Tontin vieressä on Nuijapuisto ja sitä vastapäätä on ostoskeskus (asia 8).
  • Asemakaavamuutos Vantaanlaaksossa tuo puolestaan kaksikerroksisten erillispientaloja Vantaanlaaksontien ja Tuuliviirin risteykseen. Kaava-alue on voimassaolevassa asemakaavassa asuinpientalojen korttelialuetta, jonka rakentamattomalle osalle rakentaminen sijoittuu. Muodostettavalle erillispientalojen korttelialueelle esitetään rakennettavaksi pientaloja 500 k-m2. Kaavamääräys sallii myös kytketyt erillispientalot. (asia 9).

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 14.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter