Asukkaat toivovat Koivutorille penkkejä ja hyvää valaistusta

Koivutori

Vantaa kysyi asukkailta mielipiteitä Koivukylän juna-aseman tuntumassa sijaitsevan Koivutorin kehittämisestä. Verkkokysely oli avoinna 22.6. - 30.8. ja siihen saatiin 265 vastausta. Lisäksi mielipiteitä sai kertoa Koivutorilla 26.8. järjestetyssä tapahtumassa.

Kaupungin lähtökohtana kunnostukselle on, että torille vievät portaat ja torin laatoitus kunnostetaan, minkä lisäksi torista tehdään viihtyisämpi lisäämällä aukiolle taidetta ja valaistusta. Kyselyllä haluttiin tiedustella asukkaiden näkemyksiä ja toiveita siitä, minkälaista taidetta, valaistusta ja muita viihtyisyyttä lisääviä elementtejä torille toivotaan. Myös tekemisen mahdollisuuksia sai toivoa.

Verkkokyselyn vastauksissa ja tapahtumassa kerrotuissa näkemyksissä torille toivottiin mm. penkkejä ja muita istuimia sekä vehreyttä tuovia kukkaistutuksia. Valaistusta toivottiin tulevan paljon, ja valaisintyypeistä toivottiin eniten torin päälle ripustettavia valaisimia ja pylväsvalaisimia. Torille toivottiin myös erilaisia helppoja liikunta- ja pelimahdollisuuksia sekä tilaa tapahtumille. Toiveissa oli esimerkiksi pingispöytä, koripallokori, esiintymislava, iso shakkipelilauta ja maalattuja hyppyruutuja. Kyselyssä moni toi lisäksi esiin, että kokee torin turvattomaksi, ja haluaisi turvallisuuteen panostettavan.

Asukkaiden näkemysten pohjalta työstetään nyt tarkempia suunnitelmia torin kunnostamiseksi ja mietitään, miten asukkaiden toiveita torilla oleskeluun ja erilaisen toiminnan toteuttamiseen liittyen saataisiin edistettyä. Lisäksi mietitään, miten valaistuksen lisäämisellä voitaisiin lisätä turvallisuuden tunnetta. Tori kunnostetaan vuoden 2021 aikana.

Kyselyn yhteydessä saatiin myös paljon palautetta liikenteeseen liittyvistä ongelmista Koivutorilla ja sen läheisyydessä. Kytötieltä on ajettu jalkakäytävää pitkin Koivukylän ostoskeskuksen edustalle, mikä on aiheuttanut vaaratilanteita. Asiasta on saatu asukkailta palautetta aiemminkin, ja Kytötielle on jo ehditty suunnitella ratkaisuja ongelman korjaamiseksi. Kytötielle tehdään pysäköintipaikkoja huoltoajolle, ja ajo Kytötien ja ostoskeskuksen väliselle jalankulkuväylälle estetään ajonestotolpin. Rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Myös muihin Koivutoriin liittyviin liikenneongelmiin etsitään parhaillaan ratkaisua.

Lisätietoja kyselyn tuloksista osallistuva.vantaa.fi-sivustolla

Julkaistu: 9.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter