Kivistöön kauppaa ja kaupungin palveluja

Kaupunki järjesti Kivistön palvelukeskittymästä avoimen ilmoittautumismenettelyn, jonka tuloksena saatiin kuusi ehdotusta. Kaupunginhallitus valitsi jatkoneuvotteluihin Lehto Tilat Oy:n, jonka ehdotuksessa on tilaa päivittäistavarakaupalle ja suurelle tavaratalolle. Neuvottelutulokseen on päästävä 27.11.2020 mennessä.

Palvelukeskittymään varataan tilaa terveysasemalle ja kaupunkikulttuurin kirjaston, nuoriso- ja kulttuuritiloille sekä asukaspalvelutila.

Lehto Tilat Oy:n esityksen ensimmäinen vaihe on laajuudeltaan noin 12 300 k-m2, tontin pinta-ala on noin 12 500 m2. Ehdotus ei ulotu Topaasiaukion laidalle, joten hankkeen voi toteuttaa kahteen kerrokseen. Ehdotuksessa on linja-autoterminaalin puoleisella sivulla toisessa kerroksessa kirjasto ja koillisreunalla kuntosali. Ehdotuksessa on myös kolmas kerros terminaalin puoleisella sivustalla, jossa olisi terveysasema. Maan alla kellarikerroksessa on 145 autopaikkaa. Tämän lisäksi maantasoon on esitetty 95 autopaikkaa.

Lehto Tilat Oy:n ensimmäinen vaihe olisi avattavissa loka-joulukuussa 2022, mikäli kaupungin päätös vuokrasopimuksista tehdään vuoden 2020 aikana. Palvelukeskittymä voisi laajentua Vantaankoskentien suunnassa kaakkoon, jossa olisi tilat kahdelle päivittäistavarakaupalle á 3450 k-m2. Kolmannessa vaiheessa päivittäistavarakaupat laajenisivat edelleen kaakkoon kohti Korundikatua kahtena 5500 - 8500 k-m2:n yksikkönä, jolloin olisi mahdollista rakentaa kaksi hypermarkettia. Ensimmäinen laajennus olisi tehtävissä heti, kun sopimukset kahden päivittäistavarakaupan keskusliikkeen kanssa on olemassa.

Neuvottelukunta ensi vuoden talousarvion poliittiseen valmisteluun

Kaupunginhallitus nimesi neuvottelukunnan, joka neuvottelee ensi vuoden talousarvioesityksestä. Neuvottelut pidetään maanantaina 2.11. ja päätökset esityksestä tehdään joko maanantain aikana tai viimeistään tiistaina kello 11 alkavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Julkaistu: 5.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter