Kaupunginhallituksessa Kivistön palvelukeskittymän toteutuksen jatko

Kaupunginhallitukselle esitetään 5.10. kokouksessa, että neuvotteluja Kivistön palvelukeskittymän toteuttamisesta jatketaan Lehto Tilat Oy:n kanssa.

Kivistön palvelukeskittymän avoin ilmoittautumismenettely järjestettiin kesällä 2020. Kaupunki vastaanotti määräajassa ilmoittautumishakemukset kuudelta eri toimijalta tai toimijayhteenliittymältä. Toimijoiden kanssa ehdotukset käytiin syyskuussa 2020 neuvotellen läpi markkinavuoropuhelussa, jossa ehdotusten vertailtavuutta parannettiin toimijoille etukäteen toimitetulla kysymyspatteristolla.

Hakijoiden ehdotuksia arvioi ja markkinavuoropuheluihin osallistui kaupungin asiantuntijoista koostunut arviointityöryhmä. Hakemukset on arvioitu niiden toteuttamiskelpoisuuden, toiminnallisuuden, käyttäjälähtöisyyden, resurssiviisauden ja alueesta tarjotun myyntihinnan perusteella. Myös mahdollisuus toteuttaa hanke kaupungin edellyttämässä aikataulussa painoi vaakakupissa: Lehto Tilat Oy arvioi, että palvelukeskittymän ensimmäinen vaihe olisi avattavissa joulumyyntiin 2022, mikäli kaupungin päätös alueen vuokraamisesta tehdään vielä vuoden 2020 aikana.

Lehto Tilat Oy:llä on näkemyksensä mukaan riittävä määrä vuokralaisia ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen. Ensi vaiheessa ehdotuksessa on varauduttu yhteen päivittäistavarakauppaan ja yhteen suuren tavarataloliiketilaan, minkä lisäksi palvelukeskittymään sijoittuu muitakin palveluja. Myös kaupungin palveluiden vaatimat tilat sisältyvät ensimmäiseen vaiheeseen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki jatkaa neuvotteluja Lehto Tilat Oy:n kanssa ja valmistelee maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen kaupunginhallituksen 14.12. kokoukseen. Mikäli neuvottelutulokseen sopimusehdoista ei tällä aikataululla päästä, Vantaan kaupunki jatkaa neuvotteluja jonkun toisen ilmoittautumismenettelyyn osallistuneen hakijan kanssa (asia 12).

Valtuustokauden strategian väliarviointi

Kaupunginhallitus tutustuu lisäksi raporttiin valtuustokauden strategian 2018–2021 tavoitteiden mittareista. Strategian 76:sta mittarista arvioitiin toteutuvan täysin 43 prosenttia (33 kpl), osittain 33 prosenttia (25 kpl) ja 13 prosentin (10 kpl) osalta arvioitiin, etteivät ne toteudu lainkaan. Mittareista 11 prosentin (8 kpl) osalta arviointia ei voitu vielä tässä vaiheessa tehdä. Muun muassa koronaepidemiasta johtuvan muuttuneen toimintaympäristön vuoksi strategian viiden mittarin vuodelle 2021 asetettuihin tavoitetasoihin esitetään muutoksia. Muutokset koskevat muun muassa käyttötalouden menokehitystä, työllisyyteen liittyviä mittareita ja keskitettyjen tukipalveluiden henkilöstömäärää (asia 10).

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 30.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter