Teknisessä lautakunnassa lausunto ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021-2024

Tekninen lautakunta kokoontuu keskiviikkona 30.9. Käsittelyssä tuolloin on muun muassa ehdotus Vantaan kaupungin lausunnoksi ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaa koskien. Lausunto etenee lautakunnasta vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vantaan kannalta kiireellisimmiksi hankkeiksi on suunnitelmakaudella 2021-2024 esitetty meluntorjunta Lahdenväylällä (vt 4) välillä Metsola – Jokivarsi sekä siltojen peruskorjaushanke Aviapoliksessa (Ilmakehä – Ilmatie). Lahdenväylän meluntorjuntakohde on Vantaan meluntorjuntakohteista keskeisin ja sisältyy Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan 2018-2023. Vantaan kaupunki on jo teettänyt kyseisestä melunsuojauksesta rakennussuunnitelmat ja varautunut osallistumaan hankkeeseen omalta osaltaan omassa budjetissaan.

Vantaa ilmaisee lausunnossaan huolensa Uudenmaan ELY-keskuksen investointihankkeiden kokonaisrahoitustasosta, joka on liian pieni ottaen huomioon ELY:n vastuulla olevan alueen laajuuden, merkityksen koko Suomen elinvoiman kehittymisen kannalta sekä väylien vilkasliikenteisyyden. Nyt lausunnolla olevan ohjelman lisäksi alueella on runsaasti tärkeitä kohteita, jotka edellyttävät kiireellistä toteuttamista. Esimerkiksi Hämeenlinnanväylälle suunniteltu uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä on välttämätön Helsingin Kuninkaantammen alueen rakentamisen johdosta, jotta jo nyt ruuhkaisen Kaivokselan liittymän toimivuus voidaan turvata. Tämän lisäksi Kaivokselan eritasoliittymä vaatii nopeita parantamistoimenpiteitä liikenteen toimivuuden parantamiseksi. Vantaa on varautunut Kuninkaantammen eritasoliittymän toteuttamisen yhteydessä rakentamaan katuyhteydet Vanhalle Kaarelantielle.

Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Pääosa rakentamisesta tulee sijoittumaan tiivistyville keskusta-alueille ja joukkoliikennevyöhykkeille, minkä johdosta kaupunkia kehitetään enenevissä määrin joukkoliikenne- ja pyöräilykaupungiksi. Vantaa painottaa lausunnossaan siksi myös kestävän liikkumisen edistämiseen panostamista: valtion omistuksessa olevien katujen pyöräreittiverkoston kehittämistä ja jo olemassa olevien pyöräteiden kunnostusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa toimialueen kolme maakuntaa (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme). Suunnitelma löytyy sähköisessä muodossa verkosta: www.tienpidonsuunnitelma.fi

Esityslistalla lisäksi mm.:

  • Pysäköinnin kehittäminen Vantaalla 2020-2025 (asia 7)
  • Koivukylän päiväkodin paviljongin hankinta vuokraamalla (asia 8)
  • Palvelukiinteistöjen piha-alueiden kesä- ja talvihoito (asia 9)

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 25.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter