Laajennettu paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustus haettavissa

Asukkaat järjestämässä tapahtumaa.

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusta voi hakea nyt myös korona-ajan palveluihin ja epidemian vaikutuksia lieventävään toimintaan.

Vantaan vapaa-ajan lautakunnan myöntämällä paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksella voidaan tukea koronatilanteen vuoksi käynnistettyjä uusia palveluja, hankkeita, tapahtumia tai muuta toimintaa, joka lisää vantaalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä poikkeuksellisessa tilanteessa loppuvuonna 2020.

Koronatilanteen vuoksi useita kohdeavustuksella aiemmin tuettuja kyläjuhlia, asukastapahtumia tai muita kaupunkia elävöittäviä tilaisuuksia on pitänyt jättää järjestämättä. Samalla tarve uusille, vantaalaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisääville palveluille ja toimille on kasvanut. Tällaiseen toimintaan kaupunki kohdistaa jäljellä olevaa paikallisen kansalaistoiminnan avustusmäärärahaa yhteensä 40 000 euroa. Kohdeavustusta voi hakea myös tavalliseen tapaan loppuvuoden 2020 tapahtumien järjestämiseen.

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee hakemuksia kokouksissaan 10.11.2020 ja 8.12.2020.

10.11. lautakuntaan tulevien kohdehakemusten tulee olla kaupungilla viimeistään 20.10. Avustusta haetaan OmaVantaa-palvelussa kohdeavustushakemuksella.

Korona-ajan toimintaan suunnatun kohdeavustuksen kriteerit

  • Korona-ajan toimintaan tarkoitettua paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset, järjestöt ja toimintaryhmät.
  • Avustettavan toiminnan tulee kohdistua vantaalaisiin henkilöihin.
  • Hakemusten pitää olla jätettyinä viimeistään 21 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.
  • Avustusta voidaan harkinnan mukaan myöntää toimintaan, joka jatkuu vuonna 2021.
  • Avustusta ei myönnetä yhdistyksen tai järjestön perustoimintaan eikä toimintaan, johon hakija saa jo kaupungin muuta avustusta.
  • Avustuksen käytöstä tulee toimittaa tilitys kahden kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä tai vapaa-ajan lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä.

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaikilta osin Vantaan kaupungin avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita.

Avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet voimassa alkaen 1.1.2018

Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset.

Julkaistu: 25.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter