Kaupunginhallituksessa Kuusijärven kaavoitus ja sopimus Kehä III:n parannustöistä

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 21.9. muun muassa Kuusijärven alueen asemakaava-asioita.

Alueen asemakaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville vierailijoille tarkoitetun suuremman pysäköintialueen sekä uusien, turvallisempien ajoyhteyksien rakentamisen. Kuusijärven rannan läheisyyteen sijoitetaan alueen vierailijoita palvelevia rakennuksia sekä luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten tukikohtatiloja. Lähivirkistysalueelle linjataan uusia latuja ja reittejä. Luontoarvot turvataan. (asia 15)

Kaupunginhallitus käsittelee myös asemakaavan muutoksia Vantaanlaaksossa ja Vapaalassa. Niissä Vantaanlaaksontien ja Tuuliviirin risteykseen kaavoitetaan kaksikerroksisia erillispientaloja, ja Piikkirinne 3:ssa sijaitseva rakentamaton pysäköintitontti kaavoitetaan kerrostalotontiksi, jolle voidaan rakentaa 8-kerroksinen kerrostalo. (asiat 17 ja 16)

Asialistalla myös Kehä III:n parannustöiden jatko

Kaupunginhallitus käsittelee luonnosta toteuttamissopimuksesta, jonka Väylävirasto ja Vantaan kaupunki ovat neuvotelleet Kehä III:n parannustöistä Askiston kohdalla ja Vantaankoski-Pakkala-osuudella. Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan noin 38 miljoonaa euroa. Vantaan kaupungin rahoitusosuus on noin viidesosa arvioiduista toteutuskustannuksista ja enintään 8 miljoonaa euroa.

Vuosina 2021–2023 tehtävät parannustyöt täydentävät kahta aiempaa Kehä III:n parannusvaihetta. Kehä III:n parantaminen välillä Askisto-Pakkala sisältyy MAL 2019 -suunnitelman ennen vuotta 2030 toteutettaviin hankkeisiin. (asia 11)

Muita kokouksen aiheita

  • Vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020 (kvalt) (asia 9)
  • Rakennettujen käytöstä poistuneiden kiinteistöiden vapauttaminen myyntiin (asia 12)
  • Kivistön kaupunkikeskuksen palvelukeskittymän ilmoittautumismenettely ja markkinavuoropuhelu (asia 13)

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 17.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter