Kaupunginvaltuuston käsittelyyn sote-lausunto ja MAL-sopimus

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 21.9. kello 18. Voit seurata kokousta suorana Vantaa-kanavalla. Asialistalla on muun muassa lausunto esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja sotemaakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020−2031 hyväksyminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja ovat pyytäneet lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Vantaan lausunto sisältää vastaukset yhteensä 90 kysymykseen. Vantaan näkökulmasta esitys sisältää merkittäviä ongelmakohtia sekä tulevien sote-maakuntien että erityisesti Vantaan kaupungin talouden kannalta. Vantaa korostaakin lausunnossaan erityisesti sitä, että vaikutukset kaupungin talouteen eivät ole hyväksyttäviä. Uudistuksen talouslaskemissa Vantaan kaupunki on yksi niistä kunnista, jotka menettävät eniten.

Kaupungin päähuomiot ovat seuraavat:

 • Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen on varmistettava. Maakuntapohjaisessa ratkaisussa Vantaa kantaa huolta erityisesti läheisyysperiaatteen toteutumisesta, lähipalvelujen ja asukasdemokratian turvaamisesta.
 • Historiallisen suuressa julkisen hallinnon uudistuksessa ei ole selvitetty tarpeeksi perusteellisesti vaikutuksia kuntien tehtäviin, rahoitukseen ja tulevaisuuteen eikä tunnistettu suurten kaupunkien merkitystä.
 • Kunnat on ohitettu uudistuksen valmistelussa. Valmistelun seuraaminen on ollut hankalaa ja erityisesti rahoitusmallista ja uudistuksen taloudellisista vaikutuksista on lähes mahdoton muodostaa selkeää kokonaiskuvaa.
 • Uudistuksen tiukka aikataulu vaarantaa perusteellisen ja onnistuneen toimeenpanon. Aikaa lainsäädännön voimaantulosta kokonaan uuden hallinnon tason ja uusien organisaatioiden aloittamiseen olisi vain noin 1,5 vuotta.
 • Sote-maakunnille ei tule antaa yleistä toimivaltaa ja niiden tehtävät tulee selkeyden vuoksi olla tarkkaan määritelty.
 • Uudistuksella kavennetaan itsehallintoa, mikä saattaa aiheuttaa demokratiavajeen ja sitä kautta toiminnallisia ongelmia. Uudistuksen rahoitusratkaisun myötä kunnista voi tulla entistä riippuvaisempia valtionosuuksista.
 • Uudistuksella ei hillitä kustannusten kasvua, vaan talous on merkittävä riski. Uudistuksen rahoitusmalli kohtelee erityisen epäoikeudenmukaisesti kuntia, jotka ovat pystyneet esimerkiksi tuottavuustoimenpiteiden, rakenteellisten uudistusten sekä volyymietujen kautta pitämään sote-kustannukset tarvevakioitua keskiarvoa alemmalla tasolla.
 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta ei tule jakaa kahteen osaan, sillä pelastuslaitos on toimiva ja kustannustehokas, ja sen palvelut ja palveluverkko on suunniteltu ja optimoitu käsittäen koko nykyinen Keski-Uudenmaan pelastustoimen alue.
 • Koronavirusepidemiasta saadut opit ja kokemukset tulisi hyödyntää uudistuksessa.

Linjauksia maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä

MAL-sopimus linjaa Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteistä tahtotilaa seudun kehittämisestä. Sopimuksen teemat ovat ”kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä” sekä ”asuminen ja elinympäristön laatu”. Vantaan kannalta keskeistä sopimuksessa on ratikan suunnittelu, jonka suunnittelukustannuksiin valtio osallistuu 30 prosentin osuudella ja enintään 6,1 miljoonalla eurolla.

Sopimuksessa on myös monia muita Vantaan kannalta merkityksellisiä asioita. Sopimuksen mukaan kunnat sijoittavat uudesta asuntokaavoituksesta vähintään 90 prosenttia maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille ja sitoutuvat siihen, että sopimuskaudella valmistuu asuntotonttien asemakaavoja yhteensä 6 miljoonaa kerrosneliötä. Vantaan tavoite on 2 640 uutta asuntoa vuodessa.

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Selostustilaisuus ja kyselytunti kokousta edeltävänä torstaina

Kaupunginvaltuuston selostustilaisuus ja kyselytunti pidetään torstaina 16.9. kello 17. Tilaisuudessa tällä kertaa infoa seuraavista asioista:

 • Vantaan lausunto esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhoidon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
 • tilannekatsaus koronapandemian toimenpiteisiin
 • tulevaisuuden sote-keskushankkeen tilanne
 • kotihoidontuen kuntalisä

Infotilaisuutta on päätöskokouksen tapaan mahdollista seurata Vantaa-kanavan suoran lähetyksen kautta.

Julkaistu: 16.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter