Vantaa ja Kerava ennakoivassa yhteistyössä sote-uudistusta toteuttamassa

Vantaan ja Keravan kaupungit ovat yhdessä perustaneet ohjausryhmän seuraamaan sote-uudistuksen valmistelua. Tiivistä yhteistyötä tehdään tiukassa aikataulussa eri työryhmissä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijoiden kesken.

Tulevaisuuden sote-keskus varmistaa palvelujen saatavuuden ja asiakaslähtöisemmän toiminnan

Vantaan ja Keravan yhteistä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta rakennetaan hankkeessa, johon on saatu valtiolta 2,7 miljoonan euron rahoitus. Itse työ tehdään pääasiassa kaupunkien omien asiantuntijoiden voimin. Hanke tulee mahdollistamaan yhteisen kehittämistyön ja siinä tulee olemaan mukana suuri joukko molempien kaupunkien työntekijöitä. Hanketoimistoon on palkattu hankepäällikkö ja kolme asiantuntijaa.

Päätavoitteena on luoda molempien kaupunkien asiakkaiden tarpeita ajatellen monitoimijainen, laaja-alainen ja vetovoimainen sote-palvelutuotantokeskus, jonka osana toimivat myös sosiaalityö ja perhekeskukset. Työlle on asetettu seuraavat hyötytavoitteet: saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus, ennaltaehkäisy ja ennakointi, laatu ja vaikuttavuus, monialaisuus ja yhteentoimivuus sekä kustannusten hillintä.

-Tavoittelemme kokonaisuutta, jossa asiakasta palvellaan ja tuetaan monialaisesti, ilman palvelujen välisiä raja-aitoja, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Haluamme myös varmistaa saatavuuden säilyttämällä lähipalvelut.

Rakenneuudistuksella luodaan edellytykset sote-keskuksen toimintatapojen ja kulttuurin muutokselle sekä yhteistyön lisäämiselle eri toimijoiden kanssa. Rakenneuudistus käsittää palvelujen järjestämisen, organisoinnin ja digitaaliset palvelut. Tätä uudistuksen osaa valtio rahoittaa 3,7 miljoonalla eurolla. Kehitystyön lähtökohtana on vaikuttavuusperustaisuus, tiedolla johtaminen sekä vetovoimaisen sote-keskuksen tukeminen muun muassa digitaalisten palveluiden kautta.

Ohjausryhmä linjaa myös Vantaan ja Keravan kaupunkien yhteistä työllisyyskokeiluhanketta.

-Tulevaisuuden sote-keskus - ja rakenneuudistushanke limittyvät vahvasti toisiinsa ja valmistavat polkua Vantaa-Kerava maakunnalle, toteaa Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.

Valmistelu etenee kritiikistä huolimatta

Molempien hankkeiden valmistelun aikataulu on tiukka, ensi vuoden lopussa pitäisi olla paljon valmista, jotta uuden maakunnan toiminta voisi käynnistyä vuonna 2023. Valtion osoittamat määrärahat ovat käytössä vuoden 2022 loppuun saakka.

Kummankin kaupungin lausuntoja sote-uudistuksen lainsäädännöstä käsitellään parhaillaan ylimmissä päätöselimissä. Lausunnot ovat kriittisiä. Kritiikki kohdistuu erityisesti rahoitukseen ja jäljelle jäävän kaupungin mahdollisuuksiin selvitä tehtävistään. Tämä kritiikki esitettiin myös 2.9. ministerien pitämässä alueellisessa infossa kaupungeille.

Vantaan ja Keravan sote-uudistuksen ohjausryhmä koostuu kummankin kaupungin ylimmästä virkamiesjohdosta. Puheenjohtajana on Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja varapuheenjohtajana Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu. Ryhmä järjestäytyi kesäkuussa ja 9.9. pidettiin kokous, jossa keskusteltiin kaupunkien lausunnoista sote-uudistuksen lainsäädännöstä sekä kuultiin tilannekatsaus Tulevaisuuden sotekeskuksen valmistelusta sekä pelastustoimen maakuntavalmistelusta.

Hankkeiden tarkempi projektisuunnitelma valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Siinä täsmentyy, minkälaisilla askelilla edetään. Suunnitelmassa tullaan aikatauluttamaan tarkemmin muun muassa henkilöstöä, sopimuksia, kiinteistöjä, uuden maakunnan väliaikaishallintoa sekä palvelurakennetta koskevia tarkastelupisteitä.

Julkaistu: 11.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter