Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen ja Koivukylän uuden päiväkodin suunnitelman

Tekninen lautakunta päätti talousarvioesityksestä ja investoinneista osaltaan kokouksessaan 9.9. (asia 7). Lautakunta teki talousarvioesityksen tekstiosaan lisäykset, jotka koskivat pyöräilyreittien merkitsemistä katuun maalaamalla pyöräilyn helpottamiseksi sekä huomion kiinnittämistä koulujen ja päiväkotien pihojen monimuotoisuuteen ja käytettävyyteen. Katujen ja puistojen investointiohjelmaan lisättiin kirjaus Elmon uimahallin toteuttamisen vaatimista infrarakentamistöistä.

Talousarvion käsittely jatkuu kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuustossa.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksestä lisää ennakkotiedotteessa.

Tutustu toimialan talousarvioesitykseen v. 2021 ja taloussuunnitelmaan v. 2022-2024

Koivukylän uuden päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin

Koivukylään on suunnitteilla uusi, 256-paikkainen päiväkoti vastaamaan Koivukylän suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Uudishankkeella korvataan Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväkodit ja sinne siirtyvät Koivukylän paviljongissa toimivat ryhmät. Päiväkodin tilat toteutetaan joustaviksi, nykyaikaisen oppimisympäristön vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on, että tilat ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2022 syksyllä. Päiväkodin toteuttaminen kustantaa noin 10 miljoonaa euroa (asia 12).

Kehä III:n toteuttamissopimus käsittelyssä

Tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hyväksytään Kehä III:n parantamisen toteuttamissopimus Väyläviraston ja Vantaan kaupungin kesken (asia 14). Kehä III kunnostetaan Askiston kohdalla ja osuudella Vantaankoski-Pakkala. Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan noin 38 miljoonaa euroa, josta Vantaan kaupungin enimmäisrahoitusosuus on 8 miljoonaa euroa (21 %) ja Väyläviraston enimmäisrahoitusosuus 30 miljoonaa euroa (79 %). Parannustyöt toteutetaan vuosina 2021 – 2023.

Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu käynnistyy

Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan vuoden 2019 lopussa hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta. Jatkosuunnittelussa tehdään ratikan vaatimat asemakaavamuutokset sekä laaditaan koko ratikan reitille katusuunnitelmat ja rakentamissuunnitelmat. Ratikan katusuunnittelu ajoittuu vuosille 2020-2022. Ratikkalinjan suunnittelu kilpailutetaan kolmessa maantieteellisessä osassa, minkä lisäksi ratasähkön ja varikon suunnittelukokonaisuudet kilpailutetaan erikseen. Lautakunta päätti tänään valita suunnitteluosuuden Tikkurila-Länsimäki katusuunnittelun tekijäksi WSP Finland Oy:n 2 238 500 euron hintaan (asia 13). Ratikkahankkeen etenemistä voi seurata verkkosivulta www.vantaa.fi/ratikka .

Lisäksi tekninen lautakunta päätti mm. esittää kaupunginhallitukselle seuraavien tyhjilleen jääneiden, kaupungin omistamien rakennusten ja osaketilojen myyntiä: Tukiasuntolana toiminut kiinteistö Hämeenkylässä, Kesantokujalla, tukiasuntolana toiminut kiinteistö Hämeenkylässä, Ainontiellä, ryhmäperhepäiväkotina toiminut rakennus Viertolassa, Ruokotiellä ja entisenä Kumpukotina toiminut rakennus Päiväkummussa, Laurintiellä (asia 11).

Myös Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueiden metsäsuunnitelma hyväksyttiin (asia 15).

Pysäköinnin kehittäminen Vantaalla 2020-2025 -esitys (asia 8) jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi talousarvioesitys edellä mainituin lisäyksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter