Vantaa tarttuu toimiin työmaiden päästöjen vähentämiseksi

Vantaa allekirjoitti tänään yhdessä Ympäristöministeriön, Senaatti-kiinteistöjen sekä Espoon, Helsingin, ja Turun kaupunkien kanssa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkien ja Senaatin työmailla ei vuoden 2025 loppuun mennessä käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Vantaa pitää tämänkaltaista yhteistyötä keskeisenä päästöjä vähennettäessä.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, mutta Vantaa pyrkii tavoitteeseen jo vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii nopeita ja merkittäviä toimia. Työkoneista aiheutuu noin kahdeksan prosenttia päästökaupan ulkopuolelle jäävien sektoreiden hiilidioksidipäästöistä. Työmaista aiheutuu myös haitallisia paikallispäästöjä sekä moottorimelua. Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa merkittävään osuuteen näistä päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.

- Vantaan alueen hiilidioksidipitoisuudet alenivat viime vuonna ennätyksellisen paljon, eniten pääkaupunkiseudulla, lähes 10 prosenttia. Se on ollut seurausta lähinnä kaukolämmön päästöjen alenemisesta, kun Vantaan Energia luopuu systemaattisesti fossiilisista polttoaineista jo vuoteen 2025 mennessä. Lämmityksen päästöjen alennuttua ovat liikennesektorin päästöt nousseet suurimmaksi, kertoi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen allekirjoitustilaisuudessa pitämässään puheessa.

Ritva Viljasen mukaan kaupungeissa tarvitaan tämän tyyppisiä ilmastotavoitteita konkretisoivia toimia.
- Valitettava usein tavoitteet jäävät hyvin ylätasolle ja on vaikea ymmärtää, mitä niiden toteuttaminen tarkoittaa ja mitä resursseja se vaatii. Tässä green dealissä on selkeästi tuotu esille toimenpiteet ja aikataulu päästöttömän työmaan toteutukselle. Kaupungit tekevät myös liian usein yksin ilmastotoimia ja yrittävät keksiä itsekseen ratkaisuja samoihin ongelmiin. Tässä green deal -mallissa onkin yhteistyö kaupunkien ja valtion kanssa selkärankana, Viljanen kiitteli.

Nyt solmittu sopimus on ensimmäinen green deal -sopimus, joka on allekirjoitettu julkisen sektorin kesken kestävien hankintojen edistämiseksi. Ympäristöministeriön tukena sopimuksen toimeenpanossa toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO).

Sopimukseen liittyvät tahot luovat yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa yhteisen päästöttömän työmaan toimintamallin, sekä sopimuksen seurantajärjestelmän ja hankintakriteerit, joita sovelletaan niiden työmailla. Työhön kutsutaan mukaan myös muita kuntia ja julkisen sektorin toimijoita. Yhteisillä hankintakriteereillä ja seurantajärjestelmällä varmistetaan sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen. Hankintakriteereitä kehitetään yhdessä toimialojen edustajien kanssa. Työ yhteisen seurantajärjestelmän luomiseksi sekä hankintakriteereiden kehittämiseksi on jo alkanut.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Ympäristöministeriön tiedote.

Lue lisää hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteesta sekä vastuullisuustyöstä Vantaalla

Julkaistu: 9.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter