Vantaan perheneuvolan toimintayksikkö järjestää maksuttomat VILI-infoillat webinaarina

Vantaan perheneuvolan toimintayksikkö järjestää avoimet ja maksuttomat infoillat webinaarina tarkkaamattomien, vilkkaitten ja liikkuvaisten lasten vanhemmille. Tilaisuudet on tarkoitettu vantaalaisten lapsiperheiden vanhemmille, työntekijöille, yhteistyökumppaneille tai muuten asiasta kiinnostuneille.

Webinaariin sisältyy kolme eri tilaisuutta, joissa annetaan tietoa ja käytännön konkreettisia keinoja arjen tilanteisiin. Alustajina tilaisuuksissa toimivat aiheeseen perehtyneet asiantuntijat. Webinaariin osallistutaan nimettömänä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan tilaisuuksiin voi osallistua suoraan alta löytyvien linkkien kautta.

Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  1. ADHD:n ja ADD:n oireet, tunnistaminen ja käypä hoito, ma 21.9.2020 klo 17-18.30. Alustajana perheneuvolan lastenpsykiatri.

    Liittymislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYyYWIxZjItYWMzOS00NmQxLWI1YWUtMjAxNDdjYWIzNmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dad5d62c-9830-4db0-9c15-89befcc5cf3e%22%2c%22Oid%22%3a%225d64678a-2c13-4846-9ff0-a115a33b9ad6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

  2. Mistä tukea vanhemmille? Keinoja vanhempien jaksamiseen ja vinkkejä arjen sujumiseksi, ma 28.9.2020 klo 17-18.30. Alustajana perheneuvolan sosiaalityöntekijä.

    Liittymislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzIyOWQ1OTktMGUxNy00YWFlLWFlYWYtYzM1YjY0NWIzY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dad5d62c-9830-4db0-9c15-89befcc5cf3e%22%2c%22Oid%22%3a%225d64678a-2c13-4846-9ff0-a115a33b9ad6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

  3. Keinoja vilkkaan ja tarkkaamattoman lapsen koulunkäyntiin ja oppimiseen, ma 5.10.2020 klo 17-18.30. Alustajana Vantaan neuropsykologi.

    Liittymislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU5ZjM2M2MtYjc4Zi00YTkzLTk4ZWYtZjE4NmZlZWFlZTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dad5d62c-9830-4db0-9c15-89befcc5cf3e%22%2c%22Oid%22%3a%225d64678a-2c13-4846-9ff0-a115a33b9ad6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: Sanna Martikainen, toimintayksikön esimies, p. 040 068 2336, sanna.martikainen(at)vantaa.fi.

Tiedotetta päivitetty 18.9.2020: tieto ennakkoilmoittautumisesta poistettu ja lisätty liittymislinkit.

Julkaistu: 7.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter