Teknisessä lautakunnassa Kehä III:n parantamiseen Askistossa liittyviä katusuunnitelmia

Tekninen lautakunta kokoontuu syksyn ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 12.8. Lautakunta käsittelee tuolloin muun muassa Tavastkullantielle, Uudenkyläntielle ja Askistontielle tehtäviä muutoksia, jotka mahdollistavat Kehä III:n uusien liittymäjärjestelyiden rakentamisen. Kehä III:n liikenteen sujuvuutta Askiston kohdalla parannetaan uudella eritasoliittymällä, joka korvaa nykyiset tasoliittymät. Myös tien huonokuntoinen pohjarakenne korjataan samalla noin 1,5 kilometrin matkalta. Vantaan kaupungin osuus hankkeen kustannuksista on noin 10 miljoonaa euroa. Kehä III:n parantamisesta lisää Väyläviraston verkkosivuilla https://vayla.fi/keha3-parantaminen.

Katusuunnitelmissa nykyisen Tavastkullantien linjausta siirretään etelän suuntaan. Suunnitelmassa uusi Tavastkullantie lähtee Hämeenkylän kartanolta ja liittyy itäpäässä uuteen Askistontiehen. Kartanon ja Kehä III liittymien välinen osuus Tavastkullantiestä toimii tonttikatuna (asia 12).

Uudenkyläntietä parannetaan Lintutorninsillalta alkaen. Katusuunnitelmassa Uudenkyläntietä levennetään ja linjausta viedään pohjoisempaan. Uudenkyläntie liittyy kadun keskivaiheille rakennettavalla kiertoliittymällä rakennettaviin Kehä III ramppeihin. Itäpäästä Uudenkyläntie liittyy rakennettavaan Askistontien kiertoliittymään. Lintutornille vievän polun läheisyyteen rakennetaan pysäköintipaikat (asia 13).

Askistontie linjataan uudelleen välillä Tulvaniityntie-Ainontie. Rakennettava uusi katuyhteys toimii yhdessä Uudenkyläntien kanssa Kehä III:n pohjoisena rinnakkaistieyhteytenä Hämeenkylästä Espoon Juvanmalmille. Kadulle rakennetaan silta Pikkujärvenojan yli Sänkiniityn kohdalle sekä Kehä III:n ylittävä silta (asia 14).

Esityslistalla lisäksi mm.:

• Lausunto Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 (asia 5)
• Määrärahamuutosesitys joukkoliikenteen vuoden 2020 toimintakuluihin (asia 6)
• Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista 2021-2030 (asia 7)
• Latupuiston päiväkodin tarveselvitys (asia 15)
• Tuomelan koulun vuokraaminen Camelot Asukasvahtipalvelu Oy:lle (asia 16)

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter