Kuusijärven, Vetokannaksen ja Leppäkorven uimaveden laatu hyvä - Keravanjoen uimarannoilla uimista ei suositella

Vantaan uimarannoilta on otettu vesinäytteitä jälleen tällä viikolla. Näytteillä seurataan uimavesien sinileväpitoisuuksia sekä suolistoperäisten enterokokkien ja kolibakteerin esiintyvyyttä. Tulosten mukaan uimavesien laatu on tällä hetkellä hyvä Kuusijärven, Vetokannaksen ja Leppäkorven uimarannoilla. Keravanjoessa sijaitsevilla Havukosken, Matarin ja Nikinmäen uimarannoilla on 28.7.2020 otettujen näytteiden perusteella uimaveden mikrobiologinen laatu edelleen huono. Vesinäytteistä on löytynyt suolistoinfektioita aiheuttavia bakteereita yli ohjearvojen. Uimista ei toistaiseksi suositella näillä rannoilla. Vesinäytteiden tulokset kertovat aina vain sen hetkisen tilanteen, ja etenkin jokivesien laatu voi vaihdella virtauksen ja runsaiden sateiden johdosta.

Kuusijärvellä on havaittu kesän kuluessa vaihtelevasti vähän sinilevää. Tämän viikkoisen näytteenoton yhteydessä sitä ei havaittu. Sinilevän määrä vedessä voi kuitenkin vaihdella nopeasti. Sinilevän määrään uimavedessä on hyvä jokaisen itse kiinnittää huomiota ennen uimista. Uimista ja kahlaamista tulee välttää silloin kun sinilevää on selvästi havaittavissa. Jos kuitenkin käy uimassa, tulisi suihkussa käydä heti uimisen jälkeen. Lapset tulee pitää poissa rannasta, jos vedessä on runsaasti sinilevää, jotta he eivät nielisi levää sisältävää vettä. Sinilevä voi aiheuttaa iho-oireita, silmien kirvelyä, nuhaista oloa, lihaskipua tai pahoinvointia.

Vetokannaksen uimarannalla osa käyttäjistä saanut järvisyyhyn. Järvisyyhyä ei tutkita uimavedestä, syyhystä tiedotetaan uimareilta saatujen tietojen perusteella. Järvisyyhy ilmenee uimisen jälkeisenä ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Järvisyyhy on vaaraton, mutta kiusallinen vaiva. Kutina häviää yleensä muutaman tunnin kuluttua, mutta näppylät voivat säilyä iholla jopa viikon. Heti uimisen jälkeen on suositeltavaa käydä suihkussa ja kuivata iho karkealla pyyhkeellä.

Tutkimustulokset Vantaan uimarannoilta

Havukosken uimaranta: 28.7.2020 veden laatu huono, ei havaittu sinilevää, lämpötila 17,5°C
Kuusijärven uimaranta: 28.7.2020 veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 20,5 °C
Leppäkorven uimaranta: 28.7.2020 veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 19,7 °C
Matarin uimaranta: 28.7.2020 veden laatu huono, ei havaittu sinilevää, lämpötila 17,2 °C
Nikinmäen uimaranta: 28.7.2020 veden laatu huono, ei havaittu sinilevää, lämpötila 17,6 °C
Vetokannaksen uimaranta: 28.7.2020 veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 20,8 °C.

Vantaan uimarannoilta otetaan vesinäytteitä kesä - elokuun aikana joka toinen viikko. Nikinmäen, Matarin ja Havukosken uimarannoilta otetaan kuitenkin uudet näytteet jo ensi viikolla. Uusimmat tutkimustulokset ja tarvittavat tiedotteet löytyvät aina myös uimarannan ilmoitustaululta sekä verkkosivuilta: http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparisto-_ja_elainterveys/terveydensuojelu/uimarantavesivalvonta

Julkaistu: 31.7.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter