Tutustu ja vaikuta Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmiin

Variston, Vapaalan ja Myyrmäen kaupunginosien rajalla on suunnitteilla muutoksia katuihin.

Vihdintieltä alkavaa Luhtitietä jatketaan Raappavuorentielle asti. Uusi katuyhteys mahdollistaa HSL:n runkolinjojen kulkemisen Luhtitietä pitkin ja tuo paremmat joukkoliikennepalvelut myös alueen asukkaille. Muun liikenteen läpiajoa ei tulla Luhtitiellä estämään, mutta ajonopeuksia kadulla hillitään kadun kavennuksella, suojatiesaarekkeilla ja liikennevaloin.

Luhtitien jatkamisen lisäksi alueelle rakennetaan uusina katuina Luhtitieltä etelään suuntautuva Kelokuusenrinne ja Rajatorpantieltä länteen suuntautuvat Kelokuusenkuja ja Kelokuusenpolku. Uudet kadut rakennetaan, sillä Luhtitien eteläpuolelle on suunnitteilla mm. asuintaloja. Lisäksi Raappavuorentien länsipuolelle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Loiskekuja-Virtatie.

Suunnitelmiin voi tutustua osallistuvavantaa.fi-sivustolla ja niitä voi kommentoida 23.6.asti. Suunnitelmia esittelevien kirjallisten materiaalien lisäksi katusuunnitelmista kerrotaan videolla. Kommentointiajan päätyttyä ja kommenttien läpikäynnin jälkeen sivustolla julkaistaan uusi video, jolla vastataan saatuihin kommentteihin ja kysymyksiin. Videot ovat nähtävillä myös Vantaa suunnittelee ja rakentaa- Youtube-kanavalla.

Kommenttien perusteella suunnittelua jatketaan, ja valmiit katusuunnitelmat asetetaan nähtäville syksyllä 2020. Tämän jälkeen jatketaan katujen rakennussuunnittelulla.

Julkaistu: 15.6.2020 
(muokattu: )