Vantaalla Apottia on käytetty reilu vuosi – tehty kehitystyö hyödyttää kaikkia Apotti-asiakkaita

Suurimmassa osassa Vantaan terveyspalveluja sekä perhe- ja vanhuspalveluja otettiin käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti toukokuussa 2019.

”Vantaa otti ensimmäisenä kuntana Apotti-järjestelmän käyttöönsä”, Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö toteaa.

”Me Vantaalla olemme nyt oppimiskäyrän alkuvaiheessa. Alku on aina hankalaa, mutta tässäkin tapauksessa lopussa kiitos seisoo.”

Järjestelmä on toiminnallisuudeltaan hyvin laaja ja poikkeaa toiminta-ajatukseltaan aiemmin käytössä olleista järjestelmistä. Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot: sosiaali- ja terveydenhuoltoa voidaan sen käyttöönoton myötä kehittää ja johtaa yhtenä kokonaisuutena, entistä tehokkaammin.

Reilun vuoden käytön aikana Vantaan Apotti-käyttäjien toivomia muutospyyntöjä on toteutettu nopeasti ja ketterästi jo yli sata.

”On selvää, että järjestelmässä on edelleen optimoitavaa. Tämän vuoksi kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa,” sanoo Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

”Vantaan Apotti-käyttäjiltä saatu arvokas palaute auttaa kehittämään järjestelmää edelleen ja tasoittaa näin tietä muiden kuntien käyttöönotoille.”

Vantaalla käyttöönotto tapahtui vaiheittain: marraskuussa 2019 käyttö laajeni mm. suun terveydenhuoltoon, työllisyyspalveluihin ja nuorten työpajatoimintaan. Helmikuussa 2020 Apotti otettiin käyttöön mm. perheoikeudellisissa palveluissa, vammais- ja päihdepalveluissa sekä asunnottomien asumispalveluissa.

Maisa-asiakasportaali sujuvoittaa arkea

Kuntalaisen arkea helpottaa Maisa-asiakasportaali, jonka avulla voi hoitaa kaiken sosiaali- ja terveydenhuollon asioinnin ja seurata ja vastaanottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja turvallisesti. Maisa-portaalissa voi muun muassa olla yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen, tarkastella laboratorio- ja röntgentutkimusten tuloksia ja nähdä sosiaali- ja terveydenhuollon käyntiyhteenvedot ja kirjaukset sekä sosiaalihuollon päätökset.

Myös Maisan mahdollistama puolesta-asiointi on tuonut helpotusta monen arkeen.

”Maisan kautta asiakas tai potilas saa helposti yhteyden sote-ammattilaiseen”, Timo Aronkytö kuvaa.

”Tulevaisuudessa asiakas- ja potilaskohtaamisia voidaan hoitaa yhä enemmän etänä. Kun fyysinen vastaanottotoiminta on kunnossa, asukkaat oppivat luottamaan myös etäpalveluihin.”

Julkaistu: 10.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter