Koivuhaantie ja osuus Koivulehdontiestä peruskorjataan

Koivuhaassa alkaa Koivuhaantien ja Koivulehdontien katujen peruskorjaus. Koivulehdontiestä peruskorjataan Koivuhaantien ja Koivupuistontien välinen osuus. Lisäksi läheiseen Meiramipuistoon rakennetaan uusi hulevesiviemäri, joka ohjaa Koivuhaantien hulevedet Meiramiojaan.

Työt alkavat kesäkuun kolmannella viikolla ja valmistuvat suunnitelmien mukaan vuodenvaiheessa 2020-21.

Kaduille tehdään peruskorjaus koko katualueen leveydeltä. Kaduilla peruskorjataan ajoradat, uusitaan pääosa vesihuollon putkista ja rakennetaan uudet jalankulku- ja pyörätiet. Lisäksi valaistus uusitaan ja hulevesiviemäröintiä parannetaan. Koivuhaantielle rakennetaan raskaan liikenteen kadunvarsipysäköintipaikkoja.

Rakentamistyöt tehdään vaiheittain, jolloin osa työn alla olevasta kadusta suljetaan läpiajoliikenteeltä ja läpiajoliikenne ohjataan viereisten katujen kautta. Kulkeminen kiinteistöille on kuitenkin mahdollista koko rakentamistöiden ajan.

Julkaistu: 10.6.2020 
(muokattu: )