Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Kivistön palvelukeskittymän etenemistavasta

Lautakunta käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 9.6. Lautakunnalle tuotiin päätettäväksi muutettu esitys. Esityksen mukaan tässä vaiheessa päätetään, että Kivistön palvelukeskittymän toteuttamisesta kiinnostuneet toimijat ilmoittautuvat kaupungille elokuun loppuun mennessä, minkä jälkeen kaupunki järjestää toteuttamiskelpoisimpien ehdotusten tarjoajien kanssa markkinavuoropuhelun. Vasta käydyn markkinavuoropuhelun jälkeen Vantaan kaupunginhallitus arvioi, onko vielä tarkemmin määritelty kilpailu tarpeen vai löydetäänkö jo käydyn vuoropuhelun pohjalta ehdotus, jonka kanssa voidaan sopia hankkeen toteuttamisesta.

- Muutettu esitys tuo toivottua joustavuutta jatkoon. Menettelyn tavoitteena on, että potentiaaliset toteuttajat ovat selvillä syyskuussa, arvioi asian lautakunnalle esitellyt kiinteistöjohtaja Antti Kari.

Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn 15.6. Ilmoittautumismenettely on tarkoitus avata heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Ilmoittautumismenettelyn ja markkinavuoropuhelun sisältö on laadittu huomioiden nykyinen markkinatilanne ja Kivistön asukkaiden palvelutarpeet. Kaupungin saamien yhteydenottojen mukaan palvelukeskittymälle on kysyntää ja se on mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla. Kaupungin tavoite on, että palvelukeskittymän rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana.

Osallistumishakemukset arvioidaan hakijoiden osaamisen, kokemuksen ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Hakemusten jättäneiden kanssa neuvottelee arviointiryhmä, johon kuuluvat kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja, kiinteistöjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, aluearkkitehti ja projektijohtaja. Puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Markkinavuoropuhelussa kaupunki käy parhaiden ehdotusten jättäneiden tahojen kanssa neuvotellen heidän toteutusehdotuksensa läpi arvioiden sen toteutettavuutta, toiminnallisuutta, käyttäjälähtöisyyttä ja resurssiviisautta.

- Tärkeä kriteeri on muun muassa se, että hanke on toteutettavissa nykyisen asemakaavan mukaisesti, eikä kaavamuutosprosessiin tarvitse lähteä, mikä hidastaisi hankkeen toteutumista, Kari kommentoi.

Kivistön palvelukeskittymän etenemisestä viestitään jatkossa aiempaa aktiivisemmin alueen asukkaille. Kaupunginhallituksen ensi viikon käsittelyn jälkeen hankkeesta julkaistaan verkkosivu osana www.vantaa.fi/kivisto -kokonaisuutta. Sivulle päivitetään tietoa hankkeen etenemisestä. Mikäli syksyn koronatilanne sallii Kivistön kyläjuhla-tapahtuman järjestämisen perinteiseen tapaan, tulevat kaupungin asiantuntijat olemaan tapahtumassa paikalla vastailemassa asukkaiden kysymyksiin. Vaihtoehtoisesti asukkaita voidaan syksyllä informoida verkossa esimerkiksi esittelyvideoin.

- Pitkään jatkunut epätietoisuus alueen palveluiden tilanteesta on ymmärrettävästi turhauttanut kivistöläisiä. Tasapuolisuuden vuoksi haluamme antaa kaikille hankkeesta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää oma ehdotuksensa. Haluamme Kivistöön mahdollisimman monipuolisen ja toimivan palvelukokonaisuuden. On hyvä signaali, että niin moni taho on koronakeväästä huolimatta ilmaissut mielenkiintonsa hanketta kohtaan ja voimme näin odottaa laadukkaita ehdotuksia, toteaa Antti Kari.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter