Korona-aikana tarvitaan tukea, ei lisätehtäviä

Hallituksen esitys neljänneksi lisätalousarvioksi on oikean suuntainen tuki kunnille koronan aiheuttamasta taakasta selviämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä tarvitaan koronakriisin ja sen jälkiseuraamusten hoitoon, nyt ei ole aika purkaa nykyisiä toimivia hallintorakenteita.

Hallituksen esittämän lisäbudjetin suoria tukia Vantaa on saamassa arviolta 48,5 miljoonaa euroa. Kuntayhtymät, kuten HUS ja HSL ovat saamassa myös tukea, joka keventää Vantaankin maksutaakkaa. MAL-neuvotteluissa saatiin Vantaan ratikan suunnitteluun valtiolta 30 prosentin osuus ja Kehä III:n kehittämiseen 40 miljoonan euron tuki. Hallitus on osoittanut useiden eri alojen kehittämiseen harkinnanvaraisia tukia, joita myös Vantaa tulee hakemaan ja katsoo, että Vantaan tulisi saada niistä väestömäärän ja palvelutarpeen mukainen osuus.

Sote-lainsäädäntö on tulossa kuntiin lausunnolle kesäkuussa. - Kunnat ovat koronakriisin aikana osoittaneet kykynsä hoitaa kriisiä ja toteuttaa hallituksen suositukset käytännössä, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. On mahdotonta ajatella, että koronakriisin hoitamisen ohella sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö valmistelisi sen kaikkien aikojen suurinta muutosta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä tarvitaan nyt koronan ja sen aiheuttamien jälkiseurausten hoitoon. Isoja muutoksia ei tule valmistella niin, että alan asiantuntijat eivät ole mukana valmistelussa. Järjestelmän perusteellinen muokkaaminen aiheuttaa aina välitilan, jolloin järjestelmä ei ole toimintakykyinen. Nyt ollaan pitkään tilanteessa, jossa tarvitaan vakiintuneet toimintamuodot eikä ole varaa synnyttää epäselvää organisaatiota ja toimintamallia. Nyt julkistettua sotepakettia on lisäksi valmisteltu ilman kuntien ja kuntaliiton yhteistyötä. Sote-keskustelun aika on myöhemmin ja sen valmistelu on yhteistyötä.

Esitysluonnoksessa on lisäksi tiukennettu jäljelle jäävien kuntien tilannetta. Veroleikkaus on noussut 11,6 prosentista aina 12,7 prosenttiin. Hallintouudistus ei kuitenkaan lopeta muuttoa suurin kaupunkeihin ja niiden kansainvälistymistä. On huolehdittava, että kaupungit kykenevät investoimaan ja huolehtimaan asukkaidensa laadukkaista peruspalveluista.

Vantaan alueelliset koronatiedot

Eilisen tilanteen mukaan Vantaalla on todettu tartuntoja 866 ja valitettavasti 44 vantaalaista on menehtynyt koronaan. Tällä hetkellä Vantaan omissa hoivakodeissa, kotihoidossa tai erityisasumisen palveluissa ei ole yhtään koronapotilasta. Vantaan sairaalassa on yksi epäilty tapaus ja kahdessa ostopalveluhoivakodissa on yhteensä 9 koronapotilasta.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimi tuottaa johdolle skenaarioita koronan etenemisestä Vantaalla. Arviot pohjautuvat THL:n ja HUS:n tietoihin. Tarkastelua on tehty myös alueittain. Vantaa käyttää skenaarioita ja alueellisia tietoja varautumiseen, niin hoito- kuin muidenkin palvelujen mitoitukseen.

Parin viikon takainen aineisto tartuntojen määristä Vantaalla alueittain osoittaa, että suuralueiden välillä (suhteessa asukasmäärään) ei ole merkittäviä eroja.

Tarkasteluhetken 773 tartuntaa jakautuvat seuraavasti (suluissa alueen asukasmäärä)

  • Hakunila 150 (n. 30 000)
  • Korso 82 (n. 30 000)
  • Koivukylä 117 (n. 30 000)
  • Tikkurila 125 (n. 44 000)
  • Aviapolis 59 (n. 20 000)
  • Kivistö 24 (n. 14 000)
  • Myyrmäki 216 (n. 57 000)

Julkaistu: 9.6.2020 
(muokattu: )