PK-seudun kaupunginjohtajat: Valtion tulee kiirehtiä MAL-sopimusten aikaansaamista

Valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä jo toista vuotta. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat huolestuneita neuvottelujen viivästymisestä. Sopimusten ripeä aikaansaaminen on ratkaisevan tärkeää Helsingin seudun kehittämiselle, elinvoimaisuudelle ja kilpailukyvylle sekä lisäksi korona-kriisistä palautumiselle.

Valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen väliset MAL-sopimukset ovat olleet monella tapaa menestystarina. Ne ovat vauhdittaneet niin valtion ja kuntien yhteistyötä kuin myös kaupunkiseutujen kuntien välistä yhteistyötä. Niillä on ollut suuri merkitys seutujen toimivuudelle, kilpailukyvylle ja kehittämiselle. Niiden tavoitteet ovat myös toteutuneet hyvin ja sopimukset ovat vauhdittaneet merkittävästi yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja asuntotuotantoa. Esimerkiksi Helsingin seudulla on asuntotilanne viimeisemmän, vuonna 2019 päättyneen sopimuksen myötä parantunut merkittävästi: kunnat ovat kaavoittaneet riittävästi tontteja ja asuntoja valmistui sopimuskaudella noin 60 000, mikä ylitti sopimuksessa tavoitellun tuotantomäärän liki 3000 asunnolla.

Helsingin seudun uutta MAL-sopimusta on neuvoteltu nyt reilu vuosi. Sopimukseton tila on voinut jo viivästyttää asuntorakentamista ja seudun kaupungit odottavat myös tietoa valtion panostuksista koko seudun kehityksen kannalta keskeisiin lähivuosien liikenneinvestointeihin. Vallitseva koronakriisi ja siitä palautuminen lisää sekin tarvetta sopimuksen mahdollisimman ripeään aikaansaamiseen. MAL-sopimus voi osaltaan tukea merkittävästikin koronakriisistä palautumista erityisesti, mikäli valtio sitoutuu sopimuksessa nopeasti käynnistettävien liikenneinvestointihankkeiden toteutukseen.

MAL-sopimukset ovat olleet koko 2010-luvun Helsingin seudun kehityksen keskeinen työkalu. Niiden avulla seutua on voitu kehittää yhtenäisesti toimivana, vetovoimaisena metropolialueena. Ennen kaikkea sopimukset ovat erinomainen esimerkki ja osoitus kuntien ja valtion välisestä, toimivasta kumppanuudesta. Seudun kuntien ja valtion välinen pitkäjänteinen yhteistyö on edellytys seudun kestävälle kasvulle ja kasvun hallinnalle myös tulevaisuudessa. On välttämätöntä, että valtio tukee myös uudella sopimuskaudella kasvavan metropolialueen mahdollisuuksia ylläpitää monipuolisia asumisen vaihtoehtoja sekä seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä palvelevaa, kestäviin liikkumismuotoihin pohjautuvaa liikennejärjestelmää.

Jan Vapaavuori
pormestari, Helsinki

Jukka Mäkelä
kaupunginjohtaja, Espoo

Ritva Viljanen
kaupunginjohtaja, Vantaa

Christoffer Masar
kaupunginjohtaja, Kauniainen

Julkaistu: 27.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter