Sosiaali- ja terveyslautakunta pui taloutta ja koronan hoitoa

Koronaepidemian vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on tehty välttämättömiä muutoksia normaaliajan toimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta sai kattavan selvityksen Vantaan koronatilanteesta ja sen hoidosta. Esimerkiksi etävastaanotto on toiminut hyvin, ja terveyspalveluihin tulleiden puheluiden määrä on puolitoistakertaistunut koronaepidemian aikana. Lautakunta pyysi selvitystä siitä, miten etävastaanotot ja kasvokkain tapahtuneet vastaanotot ovat toteutuneet.

Toiminnan muutosten ja ihmisten palveluihin hakeutumisen vähenemisen vuoksi vantaalaisten palvelutarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi epidemian jälkeen. Lautakunta totesi, että normaalin vastaanottotoiminnan on jatkuttava mahdollisimman nopeasti. Siksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluissa varaudutaan samanaikaisesti hoitamaan pitkittynyttä koronaepidemiatilannetta ja tekemään suunnitelmia epidemian jälkeiseen uudelleenrakentamiseen.

Lautakunta keskusteli myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kesäsulkemisista ja pohti esimerkiksi Länsimäen ja Koivukylän terveysasemien kesäsulkujen vaikutuksia palvelutuotantoon. Äänestyksen jälkeen päätettiin, että yksiköiden kesäsulkemiset voidaan toteuttaa esitysten mukaisesti.

Talous ylittymässä – tarvitaan palvelurakenneohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi lautakunnan kokouksessa. Katsaus perustuu toiminnan ja talouden osalta tammi-maaliskuun tietoihin.

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menojen arvioidaan ylittyvän 21,0 milj. euroa ja tulojen alittuvan 4,0 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimialan pandemiamenoille ei ole tämän vuoden talousarviossa katetta, ja menot tarkentuvat vuoden kuluessa. Toimialan oman toiminnan menomäärärahan merkittävimmät ylitysuhat muodostuvat vanhusten kotona asumisen tuen menoista (5,3 milj. euroa) lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (yhteensä 3,9 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (4,0 milj. euroa), Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (2,7 milj. euroa) sekä hoitotarvikejakelun menoista (0,9 milj. euroa).

Lautakunta esitti huolensa talouden tilanteesta ja piti tärkeänä, että suunnittelutyö talouden tasapainottamiseksi käynnistetään mahdollisimman pian. Lautakunta peräänkuulutti talouden tarkkaa analysointia ja edellytti, että toimialalla käynnistetään pikaisesti palvelurakenneohjelma, jossa arvioidaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen muutostarpeita.

Kokouksen muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin.

Julkaistu: 11.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter