Vantaan ja Espoon rajalle kilometri uudenlaista kylätietä

Kylätie Hattulassa

Noin kilometrin mittainen matka Vantaan ja Espoon rajan ylittävää tavanomaista autotietä muutetaan kylätieksi. Muutostyöt alkavat toukokuun puolivälissä viikolla 21 ja kestävät kahdesta kolmeen viikkoa.

Kylätie on Suomessa verrattain uusi konsepti, jossa katutila jaetaan uudella tavalla. Ajoradan keskellä on moottoriajoneuvoliikenteelle varattu kaksisuuntainen, noin kolme metriä leveä kaista. Tien molemmin puolin on puolitoista metriä leveä tila ensisijaisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Autot saavat väistää toisiaan pyöräilijöille ja jalankulkijoille varatulle alueelle, jos kohdalla on vapaata tilaa.

Muutettava katuosuus käsittää noin 800 metriä Vantaan puolella Linnaisissa sijaitsevaa Ainontietä ja noin 200 metriä Espoon puolella Laaksolahdessa sijaitsevaa Jupperintietä. Katuosuus päällystetään uudelleen ja tiehen maalataan tiemerkinnät. Merkintöjen lisäksi kylätien molempiin päihin tulee opastekyltit, joissa kerrotaan, miten tietä pitkin kuuluu ajaa. Kylätieksi muutettaessa nopeusrajoitus osuudella laskee 30 kilometriin tunnissa.

Kevyen liikenteen osuus toteutetaan pyöräkaistana, joka merkitään pyöräsymbolein. Jalankulkijat käyttävät pyöräkaistan vasenta reunaa.

”Kylätien toteuttamisen tavoitteena on lisätä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuutta alueella, jossa ei ole nykyisellään ajoradasta erotettua jalankulku- ja pyörätietä, eikä sellaisen toteuttaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa”, kertoo Vantaan liikenneinsinööri Olli Tamminen.

Kylätie on sekä Vantaalla että Espoossa ensimmäinen laatuaan. Aiemmin kyläteitä on Suomessa otettu käyttöön Hattulassa ja Pyhtäällä, mutta alun perin konsepti on peräisin Hollannista.

Kylätiestä kerätään kokemuksia kyselyllä syksyllä. Jos konsepti toimii hyvin, sitä saatetaan hyödyntää myös muualla Vantaalla.

Julkaistu: 11.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter