Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille

Suomen hallituksen uuden linjauksen mukaan perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja porrastetusti. Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat olleet auki tähänkin asti, mutta vahvana suosituksena on ollut hoitaa lapsi kotona. Päiväkotien rajoitukset poistuvat ja lapset voivat palata varhaiskasvatukseen. Terveysviranomaiset ovat todenneet, että lasten on turvallista palata varhaiskasvatukseen.

Samalla varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta ylimääräiset maksuhyvitykset poissaolojen johdosta päättyvät 13.5.2020. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa hoitopaikkatakuun myöntämisessä palataan normaaliin käytäntöön vähintään 2kk:n keskeytykseen.

Kaikki varhaiskasvatuksen päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit avautuvat 14.5. 2020 lukien. Ei lakisääteisistä palveluista avoimet päiväkodit, asukaspuistot ja kerhot pysyvät vielä suljettuina.

Esiopetusta ei enää järjestetä etänä 14.5. lukien. Lapsen tulee osallistua esiopetukseen. Lupaa poissaoloon tulee hakea. Päiväkodin johtaja harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Päiväkotien lapsiryhmät pidetään mahdollisimman pieninä ja päivittäinen varhaiskasvatustoiminta tapahtuu tavanomaista pienemmissä lapsiryhmissä. Toiminnassa hyödynnetään kaikki päiväkodin käytössä olevat sisä- ja ulkotilat, jotta lapset ja aikuiset ovat mahdollisimman väljissä tiloissa. Päivän aikana lapset ulkoilevat pienryhmissä runsaasti ja porrastetusti eri kellonaikoina. Lasten saapuminen päiväkotiin sekä hakutilanteet organisoidaan niin, että huoltajat eivät tule sisälle päiväkotiin ja fyysiset etäisyydet voidaan säilyttää. Päiväkotiin ei saa tuoda omia leluja. Lasten ruokailutilanteet järjestetään myös pienryhmissä. Päivän aikana noudatamme tehostettuja hygieniaohjeita, aivastamme hihaan, pesemme kädet aina sisälle tullessa, ennen ruokailua ja aina WC-käyntien yhteydessä sekä kotiin palatessa. Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan, lapsen tulee pysyä kotona, jos hänellä on edes lieviä flunssan oireita. Lapsi voi palata päiväkotiin, kun hän on ollut oireeton yhden vuorokauden ajan. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen. Riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta varhaiskasvatukseen osallistumisen terveydellinen arviointi perustuu hoitavan lääkärin tekemään arvioon. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Olemme iloisia siitä, että voimme alkaa vastaanottamaan lapsia jälleen varhaiskasvatukseen. Riittävän henkilöstön varaamiseksi pyydämme teitä huoltajia heti ilmoittamaan hoidon tarpeestanne varhaiskasvatuspaikkaan ajalla 14.5. - 31. 5. puhelimitse, sähköpostilla tai muulla varhaiskasvatuspaikan kanssa sopimallanne tavalla. Tämä helpottaa varautumistamme henkilöstön, ateriapalvelujen ja siivouksen järjestämiseksi. Pahoittelemme, että vaivaamme teitä näin nopealla aikataululla, kun juuri olemme pyytäneet ilmoittamaan kesäajan hoidontarpeet.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspaikkanne päiväkodin johtaja. Häneltä voitte kysyä lisätietoja toiminnan järjestelyistä ja mieltänne askarruttavista kysymyksistä lasten palaamisen osalta.

Lue viesti albaniaksi:Të dashur prindër të fëmijëve në edukimin e hershëm
Lue viesti arabiaksi: أولياء أمور التربية المبكرة الكرام
Lue viesti somaliksi: Daryeeleyaasha carruurta xannaanada dhigata ee sharafta lahow
Lue viesti venäjäksi: Уважаемые опекуны детей дошкольного воспитания
Lue viesti viroksi: Head alushariduse laste hooldajad

Julkaistu: 8.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter