Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus käydään läpi sosiaali- ja terveyslautakunnassa maanantaina 11.5.

Katsaus perustuu kirjanpidon ja toimintatilastojen osalta tammi-maaliskuun tietoihin.

Koronaepidemian vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on tehty välttämättömiä muutoksia toimintaan. Nämä mittavat muutokset on onnistuttu tekemään nopeasti siten, että palvelut asiakkaille on pystytty turvaamaan. Esimerkiksi erilaisia etä- ja digipalveluita on otettu käyttöön, ja terveysasemien etävastaanotoista onkin saatu hyvää palautetta. Kuitenkin toiminnan muutosten ja ihmisten palveluihin hakeutumisen vähenemisen vuoksi vantaalaisten palvelutarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi epidemian jälkeen. Siksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluissa varaudutaan samanaikaisesti hoitamaan pitkittynyttä koronaepidemiatilannetta ja tekemään suunnitelmia epidemian jälkeiseen uudelleenrakentamiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 21,0 milj. euroa ja tulomäärärahan alittuvan 4,0 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. HUS-palvelusopimuksen osalta HUS-johdon ennuste saadaan 20.5. Toimialan pandemiamenoille ei ole tämän vuoden talousarviossa katetta, ja menot tarkentuvat vuoden kuluessa. Toimialan oman toiminnan menomäärärahan merkittävimmät ylitysuhat muodostuvat vanhusten kotona asumisen tuen menoista (5,3 milj. euroa) lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (yhteensä 3,9 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (4,0 milj. euroa), Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (2,7 milj. euroa) sekä hoitotarvikejakelun menoista (0,9 milj. euroa). Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, millä voidaan kattaa muun toiminnan ylitysuhkaa noin 0,3 milj. euron osalta.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.5.2020 
(muokattu: )