Opetuslautakunnassa Patotien päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen

Opetuslautakunnan kokouksessa 11.5. käsittelyssä mm. Patotien päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen sekä vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus.

Vantaan väestöennusteen 1.1.2019‒1.1.2029 mukaan Myyrmäen suuralueen päiväkoti-ikäisten lasten määrän oletetaan kasvavan 752 lapsella. Patotien päiväkoti tarvitaan vastaamaan Myyrmäen alueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Patotien uusi 192-paikkainen päiväkoti korvaa Patotien vanhan päiväkodin ja vastaa alueen lapsimäärän kasvuun.

Päiväkodin tilat koostuvat kotialuepareista ja yhteistiloista, jotka mahdollistavat iltakäytön. Myös päiväkodin piha-alue on alueen asukkaiden käytettävissä iltaisin.

Päiväkoti rakennetaan osoitteeseen Patotie 8, kaupungin omistuksessa oleville tonteille.

Lautakunnalle päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Patotien päiväkodin 24.4.2020 päivätty tarveselvitys ja sille kustannusennuste 8,2 milj. € (alv 0 %) (asia 8).

Kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus

Toimialan toimintakulujen toteumaprosentti 31.3.2020 oli 23,4 % ja toimintatuottojen 30,4 %. Huhtikuun toteumaprosentit ilmoitetaan kokouksessa, koska raportit on ajettavissa vasta 8.5.2020. Toimintakulut ovat huhtikuun ennusteen mukaan alittumassa 1,3 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetaan huhtikuun ennusteessa alittuvan 3,7 milj. euroa. Alitusennuste johtuu koronan vaikutuksesta varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksukertymään.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Lautakunnalle esitetään, että päätetään merkitä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi. (asia 7).

Esityslistalla lisäksi:

  • Päiväkoti Aisakellon lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen (asia 13)
  • Päiväkoti Heporinteen lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen (asia 14).

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 7.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter