Simpukan päiväkodin Ilmastotoivon puu voitti Vantaan Ekoteko-kilpailun

Simpukan päiväkodin ilmastotoivon puuhun liimataan eri värisiä lehtiä. Kuva: Sanna Korpisalo

Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimialan Ekoteko-kilpailu kannustaa vantaalaisia kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia entistä ympäristövastuullisempaan toimintaan. Lukuvuoden 2019‒2020 kilpailuun osallistuttiin 17 erilaisella ekoteolla. Ekotekoja oli tekemässä yhteensä 4500 vantaalaislasta ja -nuorta. Kilpailukauden aikana osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat itselleen sopivia ilmastotekoja oppien uuttaa ja kannustaen muita mukaan.

- Ekoteko-kilpailut ovat olleet hyvä tapa kannustaa päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia kokeilemaan ja kehittämään uusia ympäristövastuullisia toimintatapoja. Koulujen ja päiväkotien tavat siirtyvät pikkuhiljaa vantaalaisiin koteihin, kertoo kasvatuksen ja oppimisen ympäristökonsultti Noora Ilola.

Ilmastohaaste-teemaisen kilpailun kriteereinä oli, että kilpailijoiden ideoimat ekoteot vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä, näkyvät yhteisössä ja kannustavat lähiympäristöä toimimaan ilmastovastuullisemmin. Lisäksi toiminnan piti luoda pysyviä käytäntöjä ja kilpailijan ilmastotekojen on oltava jaettavissa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön myös muissa vastaavissa yksiköissä.

- Kaikki kilpailijat olivat tehneet hyvää työtä, ja palkintosijoista käytiin tiukka kamppailu. Voittajalla oli selkeä kokonaisuus, jossa yhdistyi ympäristöteema, lasten osallisuus ja perheiden mukana olo. Kohderyhmään nähden vaikeasti käsiteltävä aihe konkretisoitui positiiviseksi tekojen kokonaisuudeksi, kertoo Ilola.

Ensimmäinen sija: Ilmastotoivon puu, Simpukan päiväkoti

Simpukan päiväkodissa rakennettiin yhdessä Ilmastotoivon puu. Puun lehdet leikattiin kierrätyspaperista, ja ne maalattiin eri väreillä edustamaan eri ilmastotekoja: energiansäästö oranssiksi, ruokailu ruskeaksi, kierrätys punaiseksi ja liikkuminen vihreäksi. Keltaiseen lehteen sai keksiä oman teeman ilmastoteon. Kun teko oli tehty, lapsiryhmät kiinnittivät lehdet puuhun. Puu jäi päiväkodin seinälle kannustamaan ilmastotekoihin jatkossakin. Päiväkoti palkitaan 1500 eurolla.

Toinen sija: Kartanonkosken koulu

Kartanonkosken koulussa jokainen luokka ja luokka-aste sisällytti opetukseen ilmastotekoja. Tekoja on pitkä lista: kasvisruoan syömiseen kannustaminen, ruokahävikin vähentäminen, ilmastoviisas liikkuminen ja materiaalien kulutuksen vähentäminen. Ilmiöviikolla yrittäjyysteeman sisällä käsiteltiin ilmastovastuuta, oppilaiden kanssa tehtiin ilmastotekosopimuksia monissa eri teemoissa sekä suunniteltiin ilmastonkestävää Kartanonkoskea, ja koulun Chromebook-laitteita opeteltiin korjaamaan, jotta ne pysyvät käytössä pidempään. Palkinnoksi koulu saa 1000 euroa.

Kolmas sija: Klimatsmart, en hållbar inlärningsmiljö, Dickursbyn päiväkoti

Päiväkodissa kokoonnuttiin viikoittain ekotapaamiseen, jossa lapsiryhmä ideoi ilmastotekoja. Teot linkitettiin arkeen ja sidottiin pedagogiikkaan. Tekojen myötä päiväkodin lasten toimintatavat muuttuivat. Esimerkiksi hyötyliikuntaan panostaminen sai lapset kävelemään päiväkotipäivän jälkeen kotiinkin. Päiväkoti saa palkinnoksi 500 euroa.

Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuodelle 2030. Tärkeänä osana tätä on vantaalaisten ilmastovastuullinen arki. Ekoteko-kilpailu järjestettiin Vantaalla kuudetta kertaa. Ekotekoja arvioivat Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen ympäristöryhmä sekä Sitran, Vantaan luontokoulun ja Vantaan ympäristökeskuksen edustajat.

Esittelyssä kaikkien kilpailijoiden teot

Julkaistu: 5.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter