Information till vårdnadshavarna 30.4.2020. Återgång till närundervisning från och med 14.5

Statsrådet fattade beslut 29.4 om att avveckla begränsningarna gällande småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Inom Vanda stads verksamhetsområdet för fostran och lärande förbereder man sig inför att eleverna i den grundläggande utbildningen samt i påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen (tiondeklasserna) återvänder till närundervisningen 14.5.2020. Situationen när det gäller den gymnasieförberedande utbildningen (LUVA) och den handledande utbildningen för yrkesutbildningen (VALMA) fattas det beslut om senare.

När de riksomfattande anvisningarna kring praktiska arrangemang färdigställs kommer vi att ge mer information om Vandaarrangemangen så snabbt som möjligt.

Enligt statsrådets riktlinjer är de normala frånvaroreglerna i kraft.

Riskgrupperna deltar i närundervisningen enligt läkarbedömning.

Julkaistu: 30.4.2020 
(muokattu: )