Hyreskompensationer till företag och sammanslutningar

Det aktuella coronaläget har försvårat verksamheten för de företag och sammanslutningar som verkar i stadens lokaliteter eller på stadens tomter. Vanda har beslutat om hyreslättnader för dessa företag och sammanslutningar. När det gäller affärslokaler som hyrs ut av staden och markarrenden beviljas företag och sammanslutningar hyresbefrielse för tiden 1.4–31.5.2020.

En förutsättning för befrielse är bland annat att företagets eller sammanslutningens verksamhetsgren till följd av ett myndighetsbeslut belagts med verksamhetsförbud eller betydligt begränsats med tanke på affärsverksamheten.

Vid bedömningen av hyreskompensation för organisationer beaktas de verksamhetsunderstöd som staden betalat under åren 2019–2020.

Företag, vars verksamhet är stängd, såsom restauranger och kaféer, har automatiskt fått hyresbefrielse. De behöver inte lämna in någon ansökan om hyresbefrielse om lokalen. Om Vanda stad har fordringar på företaget eller samfundet beviljas ingen kompensation. Kompensationen hindras dock inte av det betalningsuppskov i enlighet med stadens tidigare riktlinjer som man kommit överens om på grund av coronapandemin.

Organisationer som hyr lokaler av Vanda och företag som arrenderat en tomt av staden kan ansöka om hyreskompensation. I ansökan ska man beskriva de verkningar som myndigheternas begränsningsåtgärder haft på företagsverksamheten.

Fritt formulerade ansökningar ska senast 15.6.2020 lämnas in till Vanda stads registratur (länk till registraturens kontaktinformation). Till ansökan ska bifogas företagets eller sammanslutningens resultaträkning och balansräkning för år 2019. De behöver inte vara bestyrkta, utan det räcker med den situation som gäller just nu.

Närmare information om:

lokalhyror: Sari Lindqvist, sari.lindqvist@vantaa.fi

tomthyror: Armi Vähä-Piikkiö Armi.vaha-piikkio@vantaa.fi

Julkaistu: 27.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter