Teknisessä lautakunnassa esitys seitsemästä tänä vuonna toteutettavasta koulu- ja päiväkotipaviljongista

Tekninen lautakunta kokoontuu keskiviikkona 22.4. Kokous järjestetään tämänhetkisten suositusten mukaisesti etäkokouksena, johon osallistutaan verkon välityksellä.

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan esitys useiden paviljonkitilojen toteuttamisesta vielä kuluvan vuoden aikana (asia 8). Esitystä on valmisteltu tilakeskuksen ja kasvatuksen ja oppimisen toimialan yhteistyönä. Osa paviljongeista on ollut suunnitelmissa jo pidempään (Vierumäki, Kaivoksela, Tikkurila), ja osa on uusia, joille on ilmennyt tarve alueen muuttuneesta tilatarpeesta johtuen (Sanomala, Rajakylä, Koivukylä, Veromäki).

Vierumäen koulun uusi paviljonki
Huonokuntoinen, toistaiseksi tyhjillään ollut Vierumäen koulun vanha paviljonki tulee korvattavaksi uudella. Paviljonki tulee ensimmäisten vuosiluokkien tarpeeseen ja siinä on tilat noin 60 oppilaalle.

Kaivokselan koulupaviljonki
Kaivokselan paviljonki Myyrmäessä toimii Kaivokselan koulun peruskorjauksen väistötilana. Kaivokselan koulun paviljongin tarve alkaa peruskorjauksen alkaessa väistötilana ja jatkuu noin 150 oppilaan laajuisena kunnes Ojahaan yhtenäiskoulu valmistuu vuonna 2027. Näin paviljongilla varaudutaan alueen oppilasmäärän kasvuun jo ennen Ojahaan yhtenäiskoulun valmistumista.

Tikkurilan koulupaviljonki
Tikkurilan koulupaviljonki palvelee useiden alueen koululaajennusten ja remonttien väistötilana. Ensin sitä hyödynnetään Jokinimen koulun väistötilana, minkä jälkeen Simonkallion koulun ja Peltolan koulun laajennusten väistötiloina vuoteen 2026 asti. Paviljonki toteutetaan noin 300 oppilaan tarpeisiin. Paviljongin on alustavasti suunniteltu sijoittuvan Esikkopuiston yhteyteen.

Sanomalan koulupaviljonki
Koulupaviljonki Sanomalaan tarvitaan Kilterin koulun remontin alkaessa. Väistötilat toimivat jatkossa myös Kivimäen koulun väistötilana, aina Ojahaan yhtenäiskoulun valmistumiseen vuonna 2027 asti. Sanomalan paviljongissa on tilat noin 150 oppilaalle.

Päiväkotipaviljonki Rajakylään
Rajakylän päiväkotipaviljonki rakennettaisiin päiväkodin huonokuntoisena purettavan päärakennuksen paikalle. Päärakennus on jo aiemmin poistettu päiväkotikäytöstä. Päiväkoti toimisi paviljongissa uuden Latupuiston päiväkodin valmistumiseen saakka, vuoteen 2023. Tämän jälkeen paviljonkia hyödynnetään alueen väistötilatarpeisiin. Rajakylän paviljonkiin tulee tilat noin 160 lapselle.

Päiväkotipaviljonki Koivukylään
Koivukylän paviljongin tarvetta perustellaan alueen kasvaneella päiväkotipaikkojen tarpeella. Koivukylän alueella varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten prosentuaalinen osuus varhaiskasvatusikäisistä on noussut. Alueella on myös jouduttu sulkemaan kaksi päiväkotitilaa huonon kunnon ja sisäilmaongelmien vuoksi. Koivukylän paviljonkiin tulee tilat noin 100 lapselle. Sitä suunnitellaan Talvikkitielle, lähelle ammattiopisto Varian opetuspistettä.

Veromäen koulupaviljonki
Veromäen paviljonkiin toteutettaisiin Aviapoliksen alueen uusia aineopetustiloja (biologia-maantieto, mahdollisesti kotitalous), jotka sijoittuisivat Veromäen koulun urheilukentälle. Näiden tilojen tarve jatkuu Veromäen koulun korjaus- ja muutostöiden valmistumiseen vuonna 2029 asti. Paviljonki korvaa myös Veromiehen koulun Riihipellon opetuspisteen. Aviapoliksen alueella yläkouluikäisten määrä kasvanut on kasvanut huomattavasti väestöennustetta enemmän. Veromäen paviljonkiin tulee tilat noin 200 oppilaalle.

Hankkeet eivät Kaivokselan koulun paviljonkitilojen vuokrausta lukuun ottamatta sisälly valtuuston hyväksymään investointiohjelmaan eikä niille siten ole myöskään investointimäärärahavarauksia. Tästä syystä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle informoidaan lisämäärärahaesityksen tarpeesta vuodesta 2020 alkaen.

Edellä mainittujen paviljonkien lisäksi tilakeskus on kilpailuttanut investointiohjelman mukaisen Vapaalan päiväkodin paviljonkirakennukselle korvaavan paviljongin, jonka kustannukset ovat mukana laskelmissa. Kaikkien paviljonkikohteiden yhteenlasketuksi vuokraksi vuodelle 2021 on arvioitu noin 4,0 miljoonaa euroa vuodessa ja jatkossa, kun paviljonkivuokraa maksetaan koko vuodesta 5,1 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupunki rakentaa itse vuokrapaviljonkien piha-alueet ja perustukset, joiden kustannukset sisältyvät vuokrakustannusarvioihin.

Lisäksi esityslistalla mm.

  • Jokiuoman päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen (asia 6).
  • Kaivokselan koulu perusparannus ja laajennus, tarveselvityksen hyväksyminen (asia 7).
  • Tiedonjyvän päiväkodin uudisrakennuksen rakennus- pääurakoitsijan valinta (asia 10).
  • Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueiden metsäsuunnitelman hyväksyminen (asia 13).
  • Tikkurilan aseman eteläpuolen julkisen kaupunkitilan yleissuunnitelma (asia 14).
  • Ylästö 7 ja 8 sekä Sutars 2 -asemakaava-alueiden katujen rakentamisen urakkatarjouksen hyväksyminen (asia 15).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 20.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter