Information till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken 2.4

Vi publicerar informationen som gått till vårdnadshavare angående coronasituationen även på vanda.fi. I första hand informerar och kommunicerar vi per epost till vårdnadshavare av barn i småbarnspedagogiken.

Bästa vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken!

Från och med 6.4.2020 börjar man sammanslå enheter och verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken i Vanda. Det här görs för att antalet barn i småbarnspedagogiken har minskat. Med beaktande av samhällets resurser är det ändamålsenligt att i rimlig grad begränsa antalet daghem och verksamhetsställen som håller öppet. Vi strävar efter att säkra förverkligandet av småbarnspedagogiken så bra som möjligt för de barn vars vårdnadshavare inte har möjlighet att sköta barnet hemma.

Vid sammanslagningen av enheter minimeras riskerna för smitta. Då man kommer till daghemmet bör både barn och vuxna man fästa särskild uppmärksamhet vid handhygienen. I daghemmen hålls grupperna så små som möjligt och verksamheten genomförs dagligen i små grupper. Barnen vistas också mycket ute i små grupper vid olika tidpunkter under dagen. Daghemsföreståndaren ansvarar för att åtgärderna genomförs.

Vi ber vårdnadshavarna att regelbundet meddela daghemmet om barnets frånvaro. Enligt instruktioner från Institutet för hälsa och välfärd (THL) skall barnet stanna hemma även vid lindriga förkylningssymtom. Barnet kan återvända till daghemmet efter att ha varit symptomfri under ett dygn.

Mera information om arrangemangen fås av föreståndaren för ert barns daghem. Vi beklagar eventuella besvär som arrangemangen i det här undantagstillståndet medför.

Dickursby daghem, Håkansböle daghem, Trollebo daghemd och daghemmet Timotej samt förskoleundervisningen vid Mårtensdals skola fungerar tillsvidare som normalt. Förskoleverksamheten vid Västersundom skola har flyttat till Håkansböle daghem och i Dickursby ges förskoleundervisning vid Dickursby daghem. Förskoleundervisning ges också på distans.

Julkaistu: 3.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter