Ympäristölautakunta myönsi murskausluvan Rajatorpan käytöstä poistuneen koulurakennuksen purkubetonille

Ympäristölautakunta kokoontui 26.3. Kokous järjestettiin tämänhetkisten suositusten mukaisesti etäkokouksena, johon osallistuttiin verkon välityksellä.

Ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan kaupungin tilakeskuksen hakemaa ympäristölupaa (asia 5). Vapaalanpolku 13:ssa sijaitseva Rajatorpan käytöstä poistunut koulurakennus puretaan. Rakennuksen purkamisessa syntyy betoni- ja tiilijätettä, joka on tarkoituksenmukaista käsitellä murskaamalla purkupaikalla, jotta betoni- ja tiilimurske voidaan hyödyntää samalla alueella maarakentamisessa. Kaikki purkutyössä syntyvä hyödyntämiskelpoinen betoni- ja tiilijäte on tarkoitus murskata. Murskattavan betoni- ja tiilijätteen määrän on laskettu olevan n. 5000-6000 tonnia.

Murske hyödynnetään purettavan rakennuksen kohdalla täytöissä ja sille tulevan piha-alueen rakennekerroksissa. Betonijätteen murskaaminen suoritetaan samanaikaisesti rakennuksen purkutyön kanssa, joten murskaustyöt on tarkoitus käynnistää välittömästi. Betonin murskausta tehdään useassa jaksossa purkutyön etenemisen mukaisesti, kuitenkin enintään yhteensä 15 päivän ajan. Murskausta tehdään arkipäivisin klo 7-18. Murske hyödynnetään piha-alueen rakentamisessa kevään kuluessa.

Betonin murskaaminen purkupaikalla edistää Vantaan hiilineutraaliustavoitetta ja kiertotaloutta. Jätteen kuljettamisesta aiheutuisi ympäristöhaittaa ja päästöjä, jotka betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisellä samalla kiinteistöllä voidaan välttää. Samoin vältetään merkittävästi myös alueelle tuotavan täyttömaan määrää ja sen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja muuta haittaa.

Lisäksi ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2019 toteutumisen arvioinnin (asia 6) sekä ympäristöterveydenhuollon valvontaprojektit 2019 (asia 7).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 27.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter