Med anledning av coronaepidemin utnyttjas elektroniska tjänster i allt större utsträckning vid social- och hälsovårdstjänsterna

Om du misstänker att du blivit smittad av coronaviruset kan du göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet på stadens webbsidor. Utöver detta har Vanda i en förkortad tidtabell startat en videomottagning på grund av coronaepidemin.

Elektronisk bedömning av vårdbehovet

En elektronisk bedömning av behovet av vård på grund av coronaviruset kan göras med hjälp av en tjänst som finns på stadens webbplats (www.vanda.fi/halsostationer). Direkt länk till tjänsten

Från tjänsten styrs uppgifterna till en hälsostation, varifrån klienten vid behov hänvisas till rätt verksamhetsställe. Det är viktigt att komma ihåg att patienter i behov av akut hjälp (om inte anvisningarna för egenvård räcker till) ombeds ringa numret 09 839 50 000 (mån.–fre. kl. 8–16). Övriga tider kan man ringa jourhjälpen tfn 116 117. Vid livshotande situationer ring numret 112.

Videomottagningen utnyttjas när patienten/ klienten har möjlighet att använda sig av den

Den ursprungliga tanken var att videomottagningen skulle testas som pilotprojekt inom hälsovårdstjänsterna mellan mars och maj. Nu tar man i bruk videomottagningen i en snabbare tidtabell och i större utsträckning än planerat inom social- och hälsovårdstjänsterna.

I många situationer kan en traditionell mottagningstid ersättas med videomottagning. Videokontakt mellan klienten och hälsovårdspersonalen bildas med hjälp av Maisa-tjänsten. Man kan ladda ner Maisa-applikationen på en smarttelefon eller logga in på tjänsten via webbplatsen maisa.fi.

Den som använder Maisas mobilapplikation ska också ladda ner Maisas videomottagningsapplikation på smarttelefonen. För videokontakt behövs antingen en dator, pekplatta eller smarttelefon med kamera och mikrofon.

Videomottagningstiden bokas av hälso- eller socialvårdspersonalen och tillsammans med patienten kommer man överens om tidpunkten. Patienten/klienten kan inte själv boka en videomottagningstid.

Julkaistu: 27.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter