Småbarnspedagogikens klientavgifter och vårdplatsgaranti under den tid beredskapslagen är i kraft - information till vårdnadshavare 24.3

Vi publicerar informationen som gått till vårdnadshavare angående coronasituationen även på vanda.fi. I första hand informerar och kommunicerar vi per epost till vårdnadshavare av barn i småbarnspedagogiken.

Bästa vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken,

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls fortfarande öppna. Statsrådet i Finland har gett riktlinjer om att de vårdnadshavare som har möjlighet att ordna barnets vård hemma gör det. Om du kan sköta barnet hemma ska du inte föra barnet till småbarnspedagogiken. På det här sätter bromsar vi spridningen av coronaviruset.

Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar att kommunerna på grund av de rådande undantagsförhållandena, som konstaterats av statsrådet, med stöd av § 13 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) inte uppbär klientavgifter för den tid då barnen vårdas hemma.

Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen har beslutat 24.3.2020 att

  1. Småbarnspedagogiken gottgör barnens alla frånvaron under den tid beredskapslagen är i kraft. Avgifterna gottgörs oberoende av orsaken till barnets frånvaro. Avgifterna gottgörs retroaktivt från och med 18.3.20. Vårdnadshavarna ombeds anmäla sitt barns frånvaro enligt normal praxis per telefon, e-post eller sms till vårdplatsen. Gottgörelserna gäller småbarnspedagogik som ordnas både kommunalt och med servicesedel.
  2. Villkoren för vårdplatsgarantin ändras under den tid beredskapslagen är i kraft. Vårdplatsgarantin kan tas ut för en period på minst 1 månad retroaktivt från och med 18.3.20. Ett avtal om garantin ingås med daghemsföreståndaren. Avtalet finns på Vanda stads webbsidor. Vårdplatsgarantin gäller den kommunala småbarnspedagogiken.

Närmare information på webbsidan vanda.fi, av daghemsföreståndaren och chefen för småbarnspedagogik Kati Timo, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Julkaistu: 24.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter