Kaupunginvaltuusto muutti toimivaltaa poikkeusoloissa

Vantaan kaupunginvaltuusto jätti pöydälle lukuisan määrän esityslistalla olleita asioita lyhentääkseen kokousta. Valtuustolle annettiin kokouksen jälkeen tilannekatsaus kaupungin toimenpiteistä koronan leviämisen ehkäisemisessä ja palvelujen järjestämisessä.

Toimivalta Vantaalla häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa

Kaupunginvaltuusto muutti hallintosääntöä siten, että häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa Vantaan kaupunginjohtaja voi käyttää normaalioloista poikkeavaa päätösvaltaa. Toimivalta on laajennettu asioissa, jotka koskevat peruspalvelujen turvaamista ja häiriötilanteen normalisoimista, silloin kun asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Vantaan kaupungissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.

Lisäksi päätettiin, että kaupunginhallitus toimii Vantaalla tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä tartuntatautilain 58 §:n mukaisista toimenpiteistä.

Veromiehen Manttaalitien kaava hyväksyttiin

Manttaalitien varteen rakennetaan asuntoja noin 640:lle asukkaalle. Manttaalitietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan townhouse-tyyppisiä asuntoja, jotka aukeavat Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan. Asuinrakennusten kerroskorkeuden vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille.

Julkaistu: 23.3.2020 
(muokattu: )