Suomi Rata Oy:n sopimus hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Suomi Rata Oy:n perustamissopimuksen ja päätti ja merkitä 111 000 kappaletta yhtiön osakkeita 157 065,00 euron merkintähintaan sekä hyväksyi osakassopimuksen.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vantaa lähtee osakkaaksi Suomi Rata Oy -hankeyhtiöön ja merkitsee yhtiön osakkeita enintään 12 milj. eurolla. Yhtiön tarkoituksena on Helsingin ja Tampereen väliseen raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka. Yhteyden suunnittelu koostuu eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen Lentorata sekä jatkoyhteys Tampereelle. Jatkoyhteys voidaan toteuttaa joko uutena ratalinjauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle tai kehittämällä nykyistä päärataa Riihimäen ja Tampereen välillä.

Vantaan tilinpäätös tappiollinen

Vantaan vuoden 2019 tilinpäätös on 62,7 miljoonaa euroa tappiolla. Tämä on kuitenkin 41 miljoonaa euroa parempi tulos kuin talousarviossa oli varauduttu. Tappion suurimmat syyt ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon menojen kasvussa sekä valtion verojen tuloutusten muutoksissa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä.

Backaksen kartanon kaava valtuustolle hyväksyttäväksi

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Uudenmaan ympäristökeskus on määrännyt Backaksen kartanon rakennusryhmän ja aluekokonaisuuden suojeltavaksi. Kartanoalueen kaikki rakennukset ja historiallinen puisto muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Alueen käytön pitää sopeutua historialliseen kartanomiljööseen. Suojelupäätöksen mukaiset rakennukset suojellaan lukuun ottamatta sahaa, joka on palanut, ja pihattosikalaa (lantala), jonka kunto on todettu erittäin huonoksi. Lisäksi suojellaan kellari ja vanhempi vesisäiliö sekä kartanopuiston maisemallisia ominaispiirteitä, kuten puuyksilöitä, puurivejä, näkemäakseleita ja historiallisia tielinjauksia.

Uudisrakentaminen sijoitetaan siten, että sillä voidaan tukea vanhojen rakennusten uudiskäyttöä. Kauppa sijaitsee purettavan lantalan paikalla siten, että sen pääovi avautuu länteen, mikä ohjaa asiakasvirtoja samalla aktivoimaan navetan ja puimalan käyttöä. Avoin maisematila ympäröi kartanomäkeä edelleen joka puolelta korostaen kartanokukkulan hallitsevaa asemaa maisemassa. Liikkumisen reittejä selkiytetään.

Kaavan käsittelyn aikana on ilmennyt tarve tarkastella nyt kyseessä olevan maanomistajan alueita laajemmin. Siksi kaava-alueesta rajataan pois puistolle, luonnonsuojelualueelle sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatut alueet kaava-alueen eteläosassa. Kaavakartalta ja -määräyksistä poistetaan edellä luetellut merkinnät sekä niitä koskevia merkintöjä. Nyt pois rajattavat alueet otetaan huomioon Backaksen kartanon alueella käynnistymässä olevassa laaja-alaisen asemakaavan laadinnassa.

Päätösvallan muutos poikkeusoloissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle muutoksia hallintosääntöön. Muutosten tarkoituksena on sujuvoittaa päätöksentekoa poikkeusoloissa. Kaupunginhallitukselle otetaan päätösvalta kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä tartuntatautilain 58 §:n mukaisista toimenpiteistä. Kaupunginjohtajalle esitetään normaalioloista poikkeavaa päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Julkaistu: 23.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter