Asukkaiden näkemyksiä Tikkurilan kehityksestä kartoitetaan kyselyllä

Tikkurilan asukkailta ja muilta alueella asioivilta toivotaan näkemyksiä alueen kehittämisestä. Näkemyksiään voi kertoa verkkokyselyllä, joka on auki 7.5. asti.

Kyselyssä voi mm. kertoa, mitkä paikat ovat itselle erityisen tärkeitä, mitä paikkoja toivoisi kehitettävän ja miten ja mitä kävelyn ja pyöräilyn reittejä tulisi kehittää. Lisäksi kysytään mm. näkemyksiä viheralueiden kehityksestä ja julkisten palveluiden toimivuudesta.

Kysely liittyy Tikkurilan keskustan kaavarungon päivitystyöhön, jonka tueksi kaupunkisuunnittelijat toivovat asukkaiden mielipiteitä. Kaavarunko on suunnitelma, joka ohjaa tulevaisuuden asemakaavoitusta. Kaavarunkoalue sisältää koko Tikkurilan kaupunginosan sekä osia Jokiniemestä, Hiekkaharjusta, Viertolasta ja Kuninkaalasta.

Kaavarunkotyössä tarkastellaan laajasti kaupunkikuvaa ja -rakennetta, asumista, palveluita, työpaikkoja, liikkumista, viheralueita ja hulevesiä. Erityisesti työssä pureudutaan kävelykeskustaan ja asemanseudun ja Kielotien kortteleihin sekä suunnataan tulevan ratikan reitin varren kehitystä. Työ valmistuu vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja Tikkurilan kaavarungosta

Julkaistu: 19.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter