Information till vårdnadshavare och elever om coronasituationen 15.3

Vi publicerar information som gått till vårdnadshavare och elever angående coronasituationen även på vanda.fi. I första hand informerar och kommunicerar vi per epost till vårdnadshavare av barn i småbarnspedagogiken, via Wilma till grundskolornas och gymnasiernas elever, studerande och vårdnadshavare samt via Studenta till Varias studerande och vårdnadshavare. Läs också fredagens nyhet "Information till elever, studerande och vårdnadshavare om coronasituationen".

Information till vårdnadshavare: småbarnspedagogiksverksamheten fortsätter som normalt 16.3

Information till elever och vårdnadshavare: skolarbetet fortsätter som normalt 16.3

Information till vårdnadshavare: småbarnspedagogiksverksamheten fortsätter som normalt 16.3

Småbarnspedagogiken verksamhet i Vanda fortsätter tills vidare utan förändringar och verksamheten fortsätter som normalt måndagen den 16.3.

Sjuka barn bör stanna hemma från småbarnspedagogiken. Det är skäl att hålla barn hemma och vila redan vid lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber. Håll barnet hemma tills symtomen helt gått över. Kontakta hälsovården per telefon endast ifall barnet uppvisar allvarliga symtom, såsom andnöd eller försämrat allmäntillstånd. Instruktioner för vad man kan göra ifall man misstänker coronavirussmitta finns på stadens hemsidor.

Barn som under dagen på småbarnspedagogikens verksamhetsställe uppvisar symtom på luftvägsinfektion bör hämtas hem av vårdnadshavarna.

Enligt rekommendationer ombes barn som återvänder från utlandsresor att stanna hemma i 14 dygn (gäller inte Estland). Meddela om frånvaro enligt normal kutym och kom överens om förskoleuppgifter som ska skötas under frånvaron tillsammans med läraren.

Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer följer med Institutets för välfärd och hälsa uppdateringar och besluter om fortsatta åtgärder i Vanda. Situationen kan ändras snabbt och därför uppdaterar vi anvisningarna till vårdnadshavarna och personalen regelbundet.

Information till elever och vårdnadshavare: skolarbetet fortsätter som normalt 16.3

Grundläggande utbildningens verksamhet i Vanda fortsätter tills vidare utan förändringar och skolarbetet i grundskolorna fortsätter som normalt måndagen den 16.3.

Stanna hemma från skolan om du är sjuk. Stanna hemma och vila redan vid lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber. Håll dig hemma tills symtomen helt gått över. Kontakta hälsovården per telefon om du får allvarliga symtom, såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Instruktioner för vad man ska göra ifall man misstänker coronavirussmitta finns på stadens hemsidor.

Elever, som i skolan uppvisar symtom på luftvägsinfektion, skickas hem från skolan.

Enligt rekommendation ombeds skolornas elever och personal att stanna hemma i 14 dygn efter att ha återvänt från utlandsresor (gäller inte Estland). Meddela om frånvaro enligt normal kutym och kom överens om uppgifter som ska skötas under frånvaron tillsammans med läraren.

Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer följer med Institutets för välfärd och hälsa uppdateringar och besluter om fortsatta åtgärder i Vanda. Situationen kan ändras snabbt och därför uppdaterar vi anvisningarna till vårdnadshavarna och personalen regelbundet.

Julkaistu: 15.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter