Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausuntonsa asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 16.3.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallitusohjelman mukaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) eli asiakasmaksulaki, uudistetaan tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muun muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.

Asuntojen vuokraaminen erityisasumiskäyttöön Yrjö ja Hanna-säätiön uudisrakennuskohteesta, Kiinteistö Oy Vantaa Hämeenkylä

Vanhusten hoiva-asumisen palvelutarve on väestön nopean ikääntymisen vuoksi jatkuvasti kasvussa. Lautakunta päättää, esittäkö se Vantaan kaupungin tilakeskukselle, että tilakeskus vuokraisi osoitteesta Kylväjänkuja 12 yhteensä 54 asuntoa. Asunnot vuokrattaisiin edelleen erityisasumiskäyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon osoittamille asiakkaille. Asunnot ovat muistisairaille ja huonokuntoisille vanhuksille varattuja erityisasuntoja palvelutiloineen.

Uusien toimien ja virkojen perustaminen

Listalla oli useita sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 talousarvioon sisältyviin uusiin toimiin ja virkasuhteisiin liittyviä perustamisesityksiä.

Katsaus koronavirustilanteeseen

Lautakunta saa tilanneinformaation koronavirustilanteesta ja varautumisesta.

Tutustu lautakunnan esityslistaan ja liiteaineistoihin

Julkaistu: 13.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter